Virgil Maxim – Educaţie sexuală

În general, medicii şi mulţi preoţi se feresc sau evită să discute anumite probleme, lăsând sufletele tinerilor neluminate, să se zbată în păcat sau să încerce soluţii care niciodată nu vindecă, ci doar schimbă boala şi amână dezastrul spiritual. De la 13-14 ani până la 18-20 de ani au loc în dezvoltarea bio-psihică a omului două fenomene paralele: dezvoltarea şi …

Despre pomelnic

Cum se scrie un pomelnic: Se scriu unele sub altele, cu litere de tipar, numele de botez ale credincioşilor, astfel: Pentru cei vii: Viii care sunt botezaţi ortodox şi trăiesc conform Credinţei pot fi pomeniţi la Sf. Liturghie (slujită zilnic în mănăstirea noastră). Viii care nu sunt botezaţi ortodox sau care nu trăiesc conform Credinţei nu pot fi pomeniţi la …

Vasile Voiculescu – Sănătatea viitorului de aur

Lumea se potolise de mult. Sub suprema oblăduire a Per­fectului Prezidiului Permanent al Popoarelor Păcii [sau cei cinci P (P.P.P.P.P.)] viaţa curgea pentru toţi şi pentru totdeauna tihnită. Se făcuseră progrese tehnice uimitoare. Şi fiecare ins, din locul unde era aşezat chiar de la naştere de către comitetul respectiv, lucra cu zel şi recunoştinţă pentru fericirea obştească. Se ajunsese, în sfîrşit, …

Despre idolatrie

De-a lungul mileniilor idolatria a avut nişte trăsături caracteristice: – Idolatrizarea ideilor (ideologia, unilateralitatea, opacitatea, uniformizarea, artificialul, abstractul, utopia) – Idolatrizarea materiei (a trupului, a pământului, a cerului, a soarelui, a lunii, a stelelor, a elementelor naturii, a pietrei, a fierului, a argintului, a viţelului de aur, a idolilor sculptaţi, a energiei electrice, a maşinii, a televizorului, a calculatorului) – …

Religia noii coroane

Coroana, simbol străvechi al cinstei omului de a fi vârf al Creaţiei; simbol al înţelepciunii bătrânilor, al virtuţii vitejilor, al purităţii mirilor, simbol al ofrandei adusă Vieţii şi veşniciei, adusă în dar Creatorului, omului nobil, memoriei eroilor şi neamului, primită în dar de la Dumnezeu ca răsplată pentru mucenicie şi pentru feciorie. Coroana regească, simbol al ierarhiei, ordinii, dinastiei. Cine …

Sf. Ioan Gură de Aur: Antihrist va desfiinţa toate religiile

Hristos a înviat! Mulţumim lui Dumnezeu pentru mila pe care a făcut-o cu noi, smeriţii, dîndu-ne confirmarea Sfintei Lumini de la Ierusalim şi în anul acesta. Dar situaţia de faţă prin care trec Biserica Ortodoxă şi toate religiile mondiale ne trimite cu gîndul la Sfîntul Apostol Pavel şi la Sfinţii Părinţi care ne-au dăruit tîlcuiri la cuvîntul său din epistola …

Psalmul 89: Rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu

Catena (tîlcuirea) patristică la Psalmul 89 oferă soluţii concrete sufletului încercat:   Rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Sf. Athanasie cel Mare şi Eusebie de Kesaria: Rugăciunea aceasta a dat-o Moise scriind-o întru cele ce nu se cuvin grăite, aşa cum au ştiut-o cei după vremi, care acestea s-au tăcut lor (iudeilor), ca să ştie cum se cuvine să se …

Cuv. Justin Pârvu – Nu avem altă cale decât răbdarea şi rugăciunea

– Părinte Iustin, am venit la Sfinţia Voastră cu o durere în suflet, provocată de textele tot mai dese care anunţă dispariţia poporului român, dar şi de situaţiile cumplite de criză prin care neamul nostru trece în aceşti ani. Credeţi că suntem pe cale de pieire, de dispariţie din istorie? – Să ştiţi că şi eu mi-am pus întrebarea aceasta …

„Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului să fim”

Odată cu genocidul coronavirus și cu schimbarea de paradigmă socio-politică, se împart apele: Unii, în fața pierderii -libertății, relațiilor, averii, sănătății- au revelația valorilor vieții. În fața acestei noi comuniuni axiologice se prăbușesc idolii de nisip ai liniei sabotoare Einstein-Hawking, cu cele două teorii diabolice ale ei – 1. ideea că materia ar fi infinit de inteligentă intrinsec, dar că …

Criza socială, prilej al cunoaşterii de sine

America anilor ’90 era definiția bunăstării și libertății. Părea ireal de frumos sentimentul respectului de sine pe care-l oferea un sistem social balansat și just. Și, mai ales, părea atât de plutitor înafara timpului încât o minte străvăzătoare ar fi știut că tocmai acest detaliu sugera că de acolo se dă tonul timpurilor. Pe 11 septembrie 2001 eram în New …

Sărbătoarea Întîmpinării Domnului a oprit ciuma din anul 542

Ciuma bubonică a fost o plagă răspîndită de şobolani, apărută în anul 541, adusă din Nord-Vestul Chinei de astăzi şi a adus moartea a jumătate dintre oamenii din acea vreme. Ciuma nu a fost eradicată complet într-un singur an, valuri succesive de molimă bîntuind în veacul al VI-lea şi continuînd pînă în anul 750. Mortalitatea a fost cea mai ridicată …

Rugăciunea lui Iisus nu înlocuieşte pe Iisus Hristos. Despre erezia onomatodoxă

Întreaga lume suferă în acest moment datorită măsurilor luate de aproape toate statele lumii din cauza noului virus gripal Covid-19. Cei mai mulţi nu au pregătirea şi capacitatea de a cîntări aceste măsuri globale. Se ştie că dezvoltarea imunităţii umane şi apariţia noilor medicamente determină în fiecare an apariţia a noi şi noi tipuri de viruşi gripali. Şi, sigur, ca …

Sfîntul Grigorie Palama – Omilia 39, rostită la litia ţinută la plaga de moarte cea neobişnuită şi larg răspîndită (a.1347/1348)

1. Ioan, teologul cel iubit al lui Hristos, spune: Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu, şi ceea ce cerem, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi cele plăcute înaintea Lui facem.[1 Ioan 3:21] Noi însă, care avem o conştiinţă care se osândeşte pe sineşi , care suntem traşi îndărăt [de] poftele noastre cele …