Crîmpeie de doxologie la Mănăstirea Poarta Albă, 7 Iulie 2013