Mănăstirea Petru Vodă

Ieromonahul Leonid despre recunoştinţă şi discernămînt

Predica ieromonahului Leonid Nica despre recunoştinţă şi discernămînt, ţinută Duminică, 18 Ianuarie 2015, la Mănăstirea Petru Vodă.

Categories:   Minunile Părintelui Justin, Omilii, Videoteca

Comments

Sorry, comments are closed for this item.