Mănăstirea Petru Vodă

Tabel comparativ al religiilor

Într-o societate a vitezei, sintezele precum tabelul de mai sus pot fi de inestimabil folos, mai ales pentru respingerea ECUMENISMULUI (eresul total), dar nu pot înlocui o lectură substanţială dublată de o experienţă personală.

Ca o scurtă explicaţie: tabelul  include numai credinţele (în accepţie modernă) care au sistem propriu, complet, de cosmologie, antropologie şi hermeneutică. Nu s-au inclus credinţele derivate, care sunt de ordinul miilor, de exemplu:

– Magia şi vrăjitoria clasică astăzi se numesc „entertainment”, „industrie farmaceutică”, etc.

– Maya se poate identifica azi cu Wicca (gen Stăpânul inelelor sau şcolile Waldorf).

– Francmasoneria este un ocultism (uneori ritualist) elitist, aflat dogmatic între iudaism şi marxism.

– Catolicismul este o variantă de totalitarism umanist.

– Protestantismul este între islam şi umanism.

– Sunni este varianta islamică a catolicismului.

– Sufi este o variantă mai mistică a islamului.

– Ocultismul este între zen şi satanism.

– Esoterismul este între budism şi maya.

– Nihilismul nu este o credinţă; este o lene intelectuală şi volitivă, patologică şi vecină cu idioţenia (IQ extrem de scăzut combinat cu apatie şi-sau psihopatie). Nihilismul militant activ este reprezentat de feminism, LGBTQ, etc.

– Marxismul modern include darwinismul, virtualismul, anarhismul, trans-umanismul, trans-genderismul, ecumenismul, toate inventate de saducheism ca opţiuni pentru populaţia „non-mesianică”.

– Yoga se vrea a fi un lifestyle, interpretat mistic, dotat cu dieta şi exerciţiile fizice aferente.

– Hinduismul este o variantă idolatră (şi exclusivă unei singure rase) a budismului.

– Iudaismul autentic, cel al Vechiului Testament, este continuat şi desăvârşit în Creştinismul ortodox, cu deosebirea că acum Dumnezeu nu mai este ascuns, ci arătat.

– Iudaismul ortodox modern (ultraminoritar azi) este o variantă a fariseismului antic (ritualism esoteric); acesta respectă doar unele pasaje din Vechiul Testament, întotdeauna cu privire la fapte exterioare.

– Islamul a împrumutat cele mai multe elemente exterioare ale cultului de la Creştinism; la fel şi budismul isihast modern.

– Gnosticismul este o fandoseală a filosofilor care folosesc valorile creştine, dar nu vor să fie creştini.

– Agnostic este un alt cuvânt pentru „şovăielnic”.

– Satanismul modern, adesea neconştientizat şi neritualist, este orice tip de luciferianism egocentric.

– Ateism pur nu există; orice om divinizează ceva sau pe cineva (adesea, pe propria persoană).

CONCLUZII

1. Ca în toate celelalte domenii umane, de la sport la astrofizică, şi la capitolul religie marea majoritate preferă ce este mai comod, în timp ce o infimă minoritate preferă ce este mai elevat. Dar chiar şi din această minoritate, o mare parte nu reuşeşte să se conformeze principiilor doctrinei alese, în timp ce un grup foarte restrâns ajunge la excelenţă. Diferenţa, aşadar, este făcută nu de capacitatea intelectuală, ci de statornicia efortului volitiv.

2. Definitoriu pentru o doctrină, ca şi pentru un sistem filosofic, unul ştiinţific sau un curent cultural este 1. sistemul de valori şi 2. excelenţa personală a extrem de micului procent de exponenţi reali ai acesteia.

3. Toate credinţele sunt creaţii spirituale, efort de deducţie şi sinteză a minţii umane, superioare raţionalităţii, deoarece include nu doar raţiunea, ci toate componentele sufletului uman. Singura credinţă care nu este rezultanta acestor procese ci este integral inspirată (revelată) este Creştinismul.

m.N.

Vezi şi http://manastirea.petru-voda.ro/2017/09/07/proiect-de-educatie-filosofico-religioasa-in-programa-scolara/

Categories:   Apologetică ortodoxă, Dogmatică

Comments

Sorry, comments are closed for this item.