Arhim. Hariton – Despre doi Sfinţi Justin

Video source missing

Predica Părintelui Stareţ la 1 Iunie 2018.