M. Filotheu – Cuvînt la Înfricoşata Judecată, 2019