Părintele Justin – precizare editorială

S-au scris multe cărţi despre Părintele Justin. Zeci. În toate limbile şi pe toate saiturile au apărut interviuri, mărturii, imnografie şi publicaţii despre Părintele. Cu toată bunăvoinţa, este aproape imposibil să ţinem evidenţa lor.

Singurele publicaţii oficiale ale Mănăstirii Petru Vodă sînt cele ale căror coperţi sînt prezentate mai sus, şi anume: revista Glasul Monahilor (2003-2005), Cartea de interviuri “JUSTIN” (2007), Acatistul Părintelui Justin (varianta compusă în Petru Vodă, iulie 2013), Apoftegmele Părintelui Justin (vol 1, 2 şi 3 – 2014), Părintele Justin în propriile cuvinte (2015), şi Viaţa Părintelui Justin vol. I 1919-1964 (2016).

[Cartea “Interviurile Părintelui Justin” este un furt (cartea e nesemnată şi fără editură) pe care cineva l-a făcut luînd textele transcrise de noi pe saitul mănăstirii].

De asemenea oficiale sînt apariţiile Mănăstirii Paltin – Ne vorbeşte Părintele Justin (vol. 1, 2 şi 3), Părintele Justin – Mărturii ale sfinţeniei, Acatistul Părintelui Justin (varianta compusă în Paltin, 2015) precum şi interviurile sfinţiei sale publicate în revista Atitudini.

Fiecare din cele două mănăstiri este independentă editorial.

Cărţile Graţiei Lungu Constantineanu şi ale lui Adrian Aluigheorghe, precum şi albumele foto ale Cristinei Nichituş-Roncea sînt publicate cu acordul Părintelui Justin, în timpul vieţii sale, iar apoi cu binecuvîntarea şi sprijinul părintelui stareţ Arhim. Hariton Negrea.

Cărţile cu minuni şi mărturii apărute la diverse edituri şi fundaţii nu ne aparţin şi nu le girăm.

În ce priveşte saitul Mănăstirii, acesta este unicul sait oficial, iar pe facebook unicul cont este facebook.com/ManastireaPetruVoda.1991 .

Cărţile şi saiturile oficiale reprezintă punctul de vedere al Mănăstirii Petru Vodă, şi al nici unei alte entităţi eclesiastice sau private.