16 Iunie 2019 – lansarea Testamentului lui Traian Trifan

  * Unicitatea Avvei Traian Trifan este modul noetic al ființei lui în care se unesc profunzimea de trăire românească și cugetul diamantin-nuanțat al unui adevărat Părinte al Bisericii, vas al alegerii Sfintei Treimi, Care i-a dăruit cunoaşteri noi despre Sine şi despre creaţia Sa. Lectura acestui şirag de mărgăritare este act hieratic, de o sobrietate deosebită, dedicat exclusiv celor …

Fericitul Theodorit al Kyrului – Tîlcuirea psalmului 50

Cu osteneala Mănăstirii Petru Vodă şi a Editurii Sophia a apărut a doua ediţie a Tîlcuirilor la Psalmi a Fericitului Theodorit al Kyrului, o carte de mare valoare duhovnicească pentru fiecare creştin. Îngrijirea, notele şi postfaţa le aparţin lui Florin Stuparu şi monahului Filotheu Bălan. Această a doua ediţie vine cu cîteva precizări de istorie textuală, conform bibliografiei de specialitate …

Doxastarul lui Iacov, tomul II (lunile Februarie-August), în traducerea Schimonahului Nectarie Protopsaltul, publicată cu sprijinul Mănăstirii Petru Vodă

Doxastarul lui Iacov Protopsaltul (+1800), o carte dedicată slujbelor de priveghere, este prezent în manuscrise în notaţia originală începînd cu anul 1795, iar în exegeză hrysanthică începînd cu anul 1828. Opera a beneficiat de mai mulţi exegeţi, iar lucrarea celui mai cunoscut dintre ei – Hurmuz Hartofylax (+1840) -, a fost tipărită pentru prima dată în anul 1836. În limba …

Scara Raiului (audio)

Pentru cei ce doresc să asculte una din cele mai importante şi mai iubite scrieri din istoria creştinismului în timp ce călătoresc sau lucrează altceva, punem mai jos versiunea audio a Scării, după traducerea pr. Dumitru Stăniloae. Pentru cursivitatea şi eficienţa audierii, am editat unele note de subsol şi numerotarea sentinţelor.   Scara Sf. Ioann 01: Înainte privire a sfintei …

Tâlcuire la Pentateuh – o carte esenţială

Evghenie Vulgaris – Tîlcuiri la Pentateuh este o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din nici o casă de creştin iubitor al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi. Dacă Sfînta Scriptură este cuvîntul cel dumnezeiesc, tîlcuirile Sfinţilor Părinţi sînt vasele cele de preţ prin care putem şi noi să ne adăpăm din puterea şi limpezimea Duhului Sfînt, care a …

Cărţile lucrate de Florin Stuparu (1961-2011)

Între anii 2000-2011 Florin Stuparu a editat următoarele volume, majoritatea lor lucrate în Mănăstirea Petru Vodă: 1. “Educarea” patimilor, 2001, nepublicată 2. Anul 1848 la români, 2001, nepublicată 3. Rugăciunile Postului Mare, ed. Egumeniţa, 2003 4. Ceaslov, după ediţia Neamţ 1874, nepublicat 5. Fericitul Theodorit al Kyrului – Tâlcuirea celor 150 de Psalmi ai Prorocului David, Mănăstirea Petru Vodă, 2003 …

O carte pentru cugetul românesc: Sfinţi martiri şi mărturisitori români din secolul XX. Prefaţă de Părintele Justin Pârvu

„Şcoala cea mai puternică este şi rămâne rugăciunea. Dorinţa după cunoaşterea lui Dumnezeu, lacrimile, durerile şi apăsările erau uşurate de fascicolele biblice ale Noului şi Vechiului Testament şi de psalmii lui David. Poezia a fost al doilea factor de rezistenţă. Poezia lui Radu Gyr şi cea a lui Nichifor Crainic a menţinut cel mai mult elanul şi curajul de luptă. …

Cuviosul Justin Pârvu în propriile sale cuvinte – carte memorial

La praznicul Părintelui Justin, mănăstirea noastră anunţă apariţia lucrării „Cuviosul Justin Pârvu în propriile sale cuvinte”, care conţine o antologie din mai multe interviuri şi cuvinte de folos date de Părintele Justin între anii 1991-2013, unele dintre ele deja cunoscute, apărute în diferite publicaţii periodice sau în volum, iar altele inedite, în premieră absolută. Smerita noastră încercare de a schiţa …

Acatistul Cuviosului Părinte Justin Pârvu

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori) Slavă Tatălui, şi …

La pomenirea lui Florin Stuparu (+ 2 August 2011)

Florin Stuparu a venit la Mănăstirea Petru Vodă în anul 2000, chemat de Părintele Justin, ca să se ocupe de educaţia copiilor de la internatul schitului Paltin. Era nevoie de mai mulţi profesori pentru a veghea la bunul mers al educaţiei şi învăţăturii celor mici, iar Părintele Justin a hotărît ca de acest lucru să se ocupe cîţiva mireni, profesori …

Poeţi după gratii – volum editat la Mănăstirea Petru Vodă în anul 2010

Cuvîntul unei deţinute politic, beneficiare din plin a poeziilor după gratii Motto: „Luând pe umeri crucea, strânge-o cu putere Şi du până la sfârşit chinul încercărilor, Sfâşierea durerilor şi primeşte cu bucurie Piroanele – întristărilor, ca pe o comoară a slavei. Şi aruncat în fiecare zi în lăncile ocărilor Şi lovit cu pietrele tuturor necinstirilor Vărsând lacrimi de sânge (Că …

Monahul Marcu de la Sihăstria – Mărturisitorul lui Hristos (+26 Februarie 1999)

Părintele Marcu, pe numele său de botez Constantin Dumitru / Dumitrescu, născut la Hătcărău (jud. Prahova) la 12 Septembrie 1910, iar după 20 de ani de temniţă, începută în 1939 şi terminată în 1964 (cu mici perioade în care a fost eliberat de vreuna din dictaturile sub care a trăit), s-a călugărit la Mănăstirea Sihăstria, devenind unul din apropiaţii şi …

La pomenirea Sfintei Zoe, cîteva gînduri de la maica Benedicta (Zoe Dumitrescu Buşulenga)

Am avut un duhovnic care m-a introdus în esenţa rugăciunii – părintele Gheorghe Chiriac. Era un om extraordinar, doctor în teologie la Strasbourg. Făcuse o puşcărie amarnică şi era bătrîn. Mare credincios. Şi de la el am început să aflu de rugăciunea inimii. Ştia că eu o iubesc foarte mult pe Maica Domnului şi îmi spunea: “Încearcă, şi cînd te …

Psaltirea obştii Sfîntului Paisie de la Neamţ (1817)

Psaltirea tipărită la Mănăstirea Neamţ în anul 1817 este o traducere anonimă a unor monahi români, ucenici ai Sfîntului Paisie, după originalul grecesc şi folosind tîlcuirile ce le-au avut la îndemînă în acei ani. Copierea, diortosirea şi aducerea la limbajul actual s-a făcut la Mănăstirea Paltin. Textul poate fi folosit liber, de către oricine. Publicarea sa în altă formă decît …