Nichifor Crainic – Oaspeţi cu azur în gene

„Fiind în preajma Crăciunului, am scris un Colind şi l-am trimis la ziarul sibian Telegraful român. S-a tipărit în numărul festiv sub pseudonimul Victor Mărginaş, care nu însemna altceva decât Nichifor Crainic. Nu ştiam atunci că îmi luam adio de la publicistică pentru 20 de ani.” (Nichifor Crainic, Pribeag în țara mea – sub mască, Ed. Floare Albă de Colț, …

Un bun român despre România

Conform definiţiei lui Nae Ionescu, nu e nevoie să fii român ca să fii bun român, în sens spiritual şi civic, ambele fiind imateriale, liber asumate, mărturisite prin adeziune profund responsabilă şi afectivă. Recomandăm vizionarea integrală a conferinţei lui Peter Hurley.

Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Aurel State – Drumul Crucii

Cartea pentru care a şi fost ucis Aurel State reprezintă, după părerea noastră, una din cele mai importante scrieri ale literaturii române. O carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui român. Sfîntul Mucenic Aurel State, eroul naţional, scriitorul, este una din marile lumini ale ţării şi bisericii noastre. Să avem cu toţii parte de rugăciunile lui! Ediţia …

Petre Ţuţea – Din ultimele cuvinte

Eu am făcut 13 ani de temniţă. M-a arestat în ’48. Am şi eu o consolare. Nu că sunt redus la nimic, cum sunt redus acum, şi că, din vîrful societăţii am ajuns – cum zic românii – pe stradă. Am o consolare – şi vă rog să credeţi – în grandoarea istorică a Poporului român, eu sunt o rotiţă …

Mircea Vulcănescu – Tratat despre falsa iubire a intelectului

În numărul din urmă din Kalende, dl Pompiliu Constantinescu se sileşte, pe patru pagini – într-o serie de consideraţiuni, simultan apodictice şi impresioniste şi cu pretenţii de filozofie -, să examineze faptul mistic, spre a vedea ce rămîne din el, o dată trecut prin ciurul intelectualismului. Articol straniu, plin de o nobilă ştiinţă aparentă de a face dreptate adversarilor şi de a …

Acad. Radu Ciuceanu – Cum s-a instaurat comunismul în România

La sfârşitul celui de-al doilea război mondial Europa central – răsăriteană era ocupată de armatele sovietice. Concentrându-şi toate energiile pentru distrugerea Germaniei, anglo-americanii neglijaseră consecinţele întăririi peste măsură a U.R.S.S. Astfel, pe de o parte au continuat livrările masive de armament, fără a pune condiţii, iar pe de alta au sacrificat câteva popoare din Europa şi Asia în mod conştient, …

Monahul Filotheu Bălan – Despre ifos în muzica psaltică

Definirea conceptului de ifos 1. Cum percepeți ca bizantinolog român sensul actual al cuvântului ifos pentru muzica psaltică românească? Psaltica este un domeniu de o vastitate impresionantă şi cunoştinţele contemporane despre ea sînt foarte departe de a răspunde complet la întrebările cercetătorilor. În consecinţă, cu riscul de a nu mă afla întru totul în adevăr, înainte de a răspunde aş …

Vasile Băncilă – Despre formele cunoaşterii

NOTA REDACŢIEI: Considerăm cele două categorii de cunoaştere de mai jos ca o poetică analogie inedit-românească la distincţia apofatic-catafatic din domeniul teologic. Cunoaşterea noastră e de multe feluri, dar acestea se reduc la două grupuri sau modele principale: cvasicunoaştere şi cunoaştere-negativ. Cea dintâi are o mare extensiune, însă preţul ei e disimularea. Cea din urmă dă la o parte disimularea, …

Radu Gyr: Voi n-aţi fost cu noi în celule

Voi n-aţi fost cu noi în celule să ştiţi ce e viaţa de bezne, sub ghiare de fiară, cu guri nesătule, voi nu ştiti ce-i omul când prinde să urle, strivit de cătuşe la glezne. Voi n-aţi plâns în palme, fierbinte, străpunşi de cuţitul trădării. Sub cer fără stele, în drum spre morminte, voi n-aţi dus povara durerilor sfinte spre …

La plecarea a doi români verzi: Corneliu Marcu (schimonahul Ipatie) şi Mugur Vasiliu

La distanţă de jumătate de zi, s-au mutat dintre noi spre viaţa cea veşnică Corneliu Marcu, luptător pentru o Românie creştină, călugărit sub numele de schimonahul Ipatie, şi Mugur Vasiliu, scriitor şi om politic creştin. Amîndoi, fii duhovniceşti ai Părintelui Justin Pârvu, au fost chemaţi la cele veşnice la sfîrşitul aceleiaşi Duminici în care şi duhovnicul nostru s-a mutat din …

Radu Gyr – Ca bozia

Ca bozia de pe maidan, semeaţă, Lupt îndărătnic fără cer şi ploaie, Cu brâncituri între hârburi şi gunoaie Fac loc pentru netrebnica mea viaţă. Şi ca urzica sunt, mă-ndes cu fierea, Cu ticăloasa mea amărăciune; Ce dulci mi-s ţepii când nu le ştiu puterea Ce tare-s în superba-mi spurcăciune… Strivit sub tălpi mai iute dau seminţe, Mai viu duhnesc când …

Vasile Băncilă – Imperativul întoarcerii la sine

Individul, ca realitate unică ori precumpănitoare, este o aberaţie. E adevărat că individualismul a adus foloase o bucată de timp, întrucât a accentuat ceea ce e uman în realitatea generală, a dat conştiinţa şi mândria de om şi a stimulat puterea creatoare. Dar individualismul, dacă se continuă prea mult ori devine scop, duce la erezie, atât intelectuală, cât şi morală, …

Traian Trifan – Ce este mila?

Milostenia sufletească: 1 A îndrepta pe cel ce greşeşte 2 A învăţa pe cel ce nu ştie 3 A da sfat bun celui ce stă la îndoială 4 A ne ruga pentru aproapele 5 A mângâia pe cel întristat 6 A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii la răbdare în asuprire 7 A ierta pe cel …

Petre Ţuţea – Despre gust

Gustul are rădăcini în noi şi în afară de noi. Iraţional, subtil şi supărător, el merge de la materialitatea fiziologică pînă în zona ideală a valorilor spirituale. Cineva, dintr-o generaţie mai veche, voia să scrie o logică a proverbelor, în scopul de a descoperi sîmburele înţelepciunii şi adevărul cuprinse în ele. Observăm că proverbul „gusturile nu se discută” nu are …