Monologul diavolului

“Ce este adevărul? vei spune, un raport, Un pol care cunoaşte, iar altul, suportând: Deci, nu există-n sine, ci tot în mine-l port, Ca să măsor cu dânsul justeţea unui gând. Sau crezi cumva că este? credinţa te înşeală, Căci de pătrunzi în piatră sau tai în diamant, Ai pururea în faţă a minţii formă goală, Iar el, sub analiză, …

Titu Popescu – De la paradox la paradoxism

Nota redacţiei: Publicăm acest text din două considerente: 1. pentru că uzurparea paradoxului şi distrugerea funcţiunii raţionale şi supra-raţionale de a-l pătrunde sunt cele mai importante arme antiumane folosite în secolul XXI în toate domeniile (de la teologia ortodoxă pentru care paradoxul “nesfârşibil” este central, şi pînă la toate ramurile sociologiei); şi 2. pentru a reaminti că România, prin oameni …

Mihai Eminescu – Glossă

Vreme trece, vreme vine, Toate-s vechi şi nouă toate; Ce e rău şi ce e bine Tu te-ntreabă şi socoate; Nu spera şi nu ai teamă, Ce e val ca valul trece; De te-ndeamnă, de te cheamă, Tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, În auz ne sună multe, Cine ţine toate minte Şi ar sta să le …

Socialismul blogosferei “ortodoxe”

Dorind a ilustra cu cuvintele gînditorilor români problemele zurpărilor operate de socialism în toate domeniile spiritului (ecumenismul nefiind decît un socialism religios, iar propaganda socialistă, adică jurnalismul senzaţionalist purtînd masca “elanului mărturisitor” – calp la o privire atentă- ), spicuim mai jos cîteva texte din colecţia “Fragmentarium” (1939) a lui Mircea Eliade: “Izolarea geniilor şi a eroilor în lume este …

Viziunea şi categoriile cunoaşterii etnice româneşti – Vasile Băncilă

Un motiv care a făcut să nu se vadă raportul strâns dintre filosofie şi realitatea etnică este acela că uneori filosofii au combătut etnicul sau au fost chiar în război cu neamul lor. Aceasta au făcut-o fie din nemulţumiri personale şi dintr-un spirit zăcaş (cum a fost Schopenhauer, care azi totuşi e considerat în fond ca un gânditor specific german), …

Petre Ţuţea: “Adevărul este Unic; mai multe adevăruri înseamnă nici un adevăr”

Preocuparea mea constantă a fost, este şi va fi Adevărul, Realul ca principiu unic, izvor al tuturor lucrurilor, primit prin har de aleşi în forma dogmatică a revelaţiei teofanice, teandrice şi trinitare. Istorie sacră şi tradiţie sacră. Astfel, religia este sediul adevărului, transcendent în esenţă, ştiinţa este sediul folosului, arta hieratică reflectă imperfect transcendenţa, arta plăcerii satisface înclinările naturale ale …

Cum şi-a prevăzut Radu Gyr sfârşitul (+29 Aprilie 1975). Ultima poezie: PIRAMIDĂ. Înmormîntarea poetului în Vinerea Mare

Radu Gyr şi-a prevăzut sfârşitul pământean şi viaţa veşnică, cu “podoabele eterne” “Era săptămâna Mare a Postului anului 1975. Poetul Radu Gyr îşi dedica timpul meditaţiei interioare şi rugăciunilor din cadrul Bisericii. Cu 6 zile înainte de trecerea la Domnul, pe 23 aprilie, de ziua Marelui Mucenic Gheorghe, după ce s-a întors dintr-o vizită de la unchiul mamei care se …

Nae Ionescu – Omul „muncii” şi omul „lucrării”

Caracterul fundamental al epocii noastre e că se propovăduieşte din ce în ce mai mult un ideal al muncii. Idealul muncii, aşa cum este înfăţişat în ethosul contemporan, este o idee de importaţie, de origine anglo-saxonă şi, fără îndoială, este forţată pentru noi; ea nu are de-a face cu mentalitatea noastră răsăriteană şi cu realitatea umană în genere. Munca nu …

Cîteva filmări cu monahul Atanasie Ştefănescu (+28 Februarie 2008)

Orice aducere aminte a vieţii şi învăţăturii înaintaşilor noştri întru sfinţenie dă puteri şi insuflă pe creştini. Pentru aceea, orice mărturie păstrată de la ei are valoare de adevăr. Îndemnăm pe cei care l-au cunoscut pe părintele Atanasie “doctorul” şi care l-au înregistrat să ne trimită şi alte mărturii în afara celor de mai jos. * Despre demnitate: *  Despre …

Cum se lucrează taina fărădelegii la sfîrşitul lumii

Curios lucru, lucrarea aceasta, a tainei fărădelegii (2 Thes 2:7) la sfîrşitul lumii. Apostazia, neputînd fi cerută prin lepădarea explicită de Hristos, se cere acum prin lepădarea de chipul dumnezeiesc (prin acceptarea ideii că sîntem nedeplini şi handicapaţi ca ipostas, însă deplini / întregi / integri doar dacă sîntem dependenţi de tehnologie) şi prin lepădarea de cei ce au plăcut …

Mihai Eminescu despre Biserica Ortodoxă și încercările Apusului de romano-catolicizare a românilor

„Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională; dispreţuind limba prin împestriţări şi prin frazeologie străină, au lovit un al doilea element de unitate; despreţuind datinele drepte şi vechi şi introducând la noi moravurile statelor în decadenţă, ei au modificat toată viaţa noastră publică şi …

„Oşti”, „frăţii” şi alte „noutăţi misionare”

„Oşti” plagiate, fără scrupul, după „armata mântuirii”, invenţie pur protestantă, şi „frăţii” localizate bizar în viaţa creştinătăţii ortodoxe a românilor de câţiva păstori îmbibaţi până la refuz de lecturi catolice. Acestea sunt realizările misionare” de ultimă oră, cu care entuziaştii activismului religios au crezut că pot şi au datoria să revoluţioneze viaţa bisericii noastre. Multă lume s-a întrebat ce urmăresc …