Monologul diavolului

“Ce este adevărul? vei spune, un raport, Un pol care cunoaşte, iar altul, suportând: Deci, nu există-n sine, ci tot în mine-l port, Ca să măsor cu dânsul justeţea unui gând. Sau crezi cumva că este? credinţa te înşeală, Căci … Read More

Titu Popescu – De la paradox la paradoxism

Nota redacţiei: Publicăm acest text din două considerente: 1. pentru că uzurparea paradoxului şi distrugerea funcţiunii raţionale şi supra-raţionale de a-l pătrunde sunt cele mai importante arme antiumane folosite în secolul XXI în toate domeniile (de la teologia ortodoxă pentru … Read More

Mihai Eminescu – Glossă

Vreme trece, vreme vine, Toate-s vechi şi nouă toate; Ce e rău şi ce e bine Tu te-ntreabă şi socoate; Nu spera şi nu ai teamă, Ce e val ca valul trece; De te-ndeamnă, de te cheamă, Tu rămâi la … Read More

Socialismul blogosferei “ortodoxe”

Dorind a ilustra cu cuvintele gînditorilor români problemele zurpărilor operate de socialism în toate domeniile spiritului (ecumenismul nefiind decît un socialism religios, iar propaganda socialistă, adică jurnalismul senzaţionalist purtînd masca “elanului mărturisitor” – calp la o privire atentă- ), spicuim … Read More

Nae Ionescu – Omul „muncii” şi omul „lucrării”

Caracterul fundamental al epocii noastre e că se propovăduieşte din ce în ce mai mult un ideal al muncii. Idealul muncii, aşa cum este înfăţişat în ethosul contemporan, este o idee de importaţie, de origine anglo-saxonă şi, fără îndoială, este … Read More

Cum se lucrează taina fărădelegii la sfîrşitul lumii

Curios lucru, lucrarea aceasta, a tainei fărădelegii (2 Thes 2:7) la sfîrşitul lumii. Apostazia, neputînd fi cerută prin lepădarea explicită de Hristos, se cere acum prin lepădarea de chipul dumnezeiesc (prin acceptarea ideii că sîntem nedeplini şi handicapaţi ca ipostas, … Read More

„Oşti”, „frăţii” şi alte „noutăţi misionare”

„Oşti” plagiate, fără scrupul, după „armata mântuirii”, invenţie pur protestantă, şi „frăţii” localizate bizar în viaţa creştinătăţii ortodoxe a românilor de câţiva păstori îmbibaţi până la refuz de lecturi catolice. Acestea sunt realizările misionare” de ultimă oră, cu care entuziaştii … Read More