Sf. Iustin Popovici – Cuvînt la Înviere (1979)

Hristos a înviat! Și ne aduce nouă toate veșnicele adevăruri: adevăruri despre om, despre Dumnezeu, despre viaţă, despre dragoste și dreptate, despre păcat și moarte, despre rai, despre iad, despre biruinţa asupra morţii, asupra păcatului și asupra iadului, despre timp și despre veșnicie, despre Mântuitorul și mântuire, în general despre orice, care era indispensabil existenţei omenești, pentru viaţa cea veșnică …

Sf. Gherman al Constantinopolei – Cuvânt la închinarea Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, la vremea înjumătățirii Postului

„Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit” [Isaia 60:1]. Astăzi gura mult-grăitoare a Prorocului Isaia aduce în Biserica dintre neamuri fericirile evanghelice și tocmai pentru că provine din limba înroșită de mistuirea Cărbunelui dumnezeiesc-ipostatic este strălucitoare și măreață, dar în același timp vestită și trâmbițată, deoarece înălțimea Sfântului Duh se coboară din ceruri. Pentru că, într-adevăr, …

Sf. Theofan Zăvorîtul – La Buna Vestire a Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu

Acum, fraţilor, prăznuim Buna Vestire, vestea de bucurie – o prăznuim în chip luminat, după cuvântul Bisericii, care pe toţi îi cheamă la veselie, şi cerul, şi pamantul, şi ingerii, şi oamenii, toată faptura văzută şi nevăzută. Binevesteşte, pământule, cântă ea, bucurie mare; lăudaţi, ceruri, slava lui Dumnezeu… să se veselească cerurile şi pământul să se bucure… să se bucure …

Sf. Theodor Studitul – Cateheza 65. Despre feciorie. La Buna Vestire

Frați și părinți, Fiindcă a venit Buna Vestire, voi încerca să vă vorbesc câteva lucruri despre Buna Vestire, arătând de aici că mare este făgăduința fecioriei, ceea ce fie să fim și noi învredniciți să îmbrățișăm. Cui a spus îngerul Gavriil: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine[1]? Nu Sfintei Fecioare Maria? Și din cine luând …

Sf. Theodor Studitul – Cateheza 64. Despre iconomia cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi că trebuie să prăznuim duhovniceşte, rostită în ziua Bunei Vestiri

Frați și părinți, A venit Buna Vestire, și aceasta este cea dintâi dintre sărbătorile stăpânești și suntem datori să o prăznuim nu doar precum cei mulți, ci cu înțelegere și cu cinstirea tainei. Dar care este taina? Că Fiul lui Dumnezeu, fiu al omului Se face, folosindu-Se de Sfânta Fecioară ca mijlocitoare a tainei, sălășluindu-Se întru ea, și plăsmuindu-Și Sieși …

Sf. Neofit Zăvorîtul – Despre Dumnezeiescul Gavriil și despre Buna Vestire a Maicii lui Dumnezeu

1. [***] cel ce tăgăduiește și disprețuiește orice sfat folositor pentru mântuire, este limpede că este bolnav de moarte[1]. Pentru aceea nici nu se apropie de hrana duhovnicească, ci tinde în fiecare zi să se apropie pe nesimțite de porțile iadului[2] și ale morții duhovnicești. Urât-a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții[3]. Așa și este. Căci …

Sf. Grigorie Palama – Omilie la Buna Vestire

1. Proorocul alcătuitor al Psalmilor, numărînd cu grijă chipurile făpturii zidite şi contemplînd înţelepciunea lui Dumnezeu din ea, s-a minunat nespus de mult şi, în vreme ce scria, a strigat: „Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” [Psalmi 103, 25]. Mie, acum, ce cuvîntare mi-ar fi pe potrivă spre a încerca să vestesc, după puterea mea, …

Sf. Fotie, Patriarhul Constantinopolei – Omilia a 5-a, la Buna Vestire a Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu

Strălucit este praznicul acestei zile și strălucită bucurie aduce marginilor pământului. Dă bucurie, risipind vechea întristare, dă bucurie, izgonind blestemul lumii și reînnoind ridicarea celui ce a căzut oarecând și dând tuturor mântuire. Îngerul vorbește cu Fecioara și se nimicește șoapta șarpelui și se înlătură atacul uneltirii. Îngerul vorbește cu Fecioara și se slăbește înșelarea Evei și firea osândită se …