„Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului să fim”

Odată cu genocidul coronavirus și cu schimbarea de paradigmă socio-politică, se împart apele: Unii, în fața pierderii -libertății, relațiilor, averii, sănătății- au revelația valorilor vieții. În fața acestei noi comuniuni axiologice se prăbușesc idolii de nisip ai liniei sabotoare Einstein-Hawking, cu cele două teorii diabolice ale ei – 1. ideea că materia ar fi infinit de inteligentă intrinsec, dar că …

Criza socială, prilej al cunoaşterii de sine

America anilor ’90 era definiția bunăstării și libertății. Părea ireal de frumos sentimentul respectului de sine pe care-l oferea un sistem social balansat și just. Și, mai ales, părea atât de plutitor înafara timpului încât o minte străvăzătoare ar fi știut că tocmai acest detaliu sugera că de acolo se dă tonul timpurilor. Pe 11 septembrie 2001 eram în New …

Rave-oluţii

Revoluţiile s-au făcut întotdeauna cu tineri, fiindcă atunci începe eroismul. Unii rămîn tineri toată viaţa. Aceia sunt eroii de profesie. Însă tot autentic e şi puseul de moment. Energia specifică – abnegaţia, dăruirea de sine pentru un ideal începe atunci cînd acest ideal e deplin conştientizat şi format – acesta şi fiind rolul educaţiei. Cînd educaţia lipseşte, impetuozitatea trăirii rămîne …

Interviu despre istoria Tainei Spovedaniei

Întrebare: Părinte Filotheu, ştim că sfinţia voastră aveţi dragoste pentru Sfînta Tradiţie şi pentru istoria Bisericii şi ne puteţi da un răspuns argumentat în privinţa a două teme. De ceva vreme a început în România, în mănăstirile de maici, o practică neobişnuită: aşa numita spovedanie la stareţă şi Împărtăşania care urmează acel fel de mărturisire. Din Evanghelii ştim că Spovedania …

Colegiul american al medicilor pediatri – Efectul ideologiei de gen asupra copiilor

Colegiul American al Medicilor Pediatri îi îndeamnă pe specialiștii din educație, sănătate și pe legislatori să respingă toate politicile care condiționează copiii să accepte ca normală o viață în care vor juca rolul sexului opus cu ajutorul intervențiilor chimice și chirurgicale. Realitatea este determinată de fapte, nu de ideologie. 1. Sexualitatea umană este o trăsătură biologică obiectivă care se exprimă …

Despre ideologia identităţii de gen

[Vezi prima parte a preliminariilor noastre despre antropologia postmodernă, aici.] Identitatea semnifică „cine eşti”. O esenţializează într-un simbol. Un om nu se reduce la o definiţie, la fel cum infinitul nu se poate reduce la o fracţie. Omul nu s-a putut niciodată identifica doar cu o parte a Creaţiei, nici chiar cu întreaga Creaţie, toate sunt cuprinse în om, dar …

Sandu Tudor despre ideologia identităţii

[Omul abstract] E în ideea de cultură un înţeles de dresaj, de cultivare. Ceva artificial, realizat prin raţionalism. Cineva a spus: cultura e o prietenie cu ideile. Definiţia aceasta e diletantă. S-ar putea mai curând spune: Cultura e o formă a tiraniei ideilor. Dresajul cultural creează o anumită patologie. Ea se manifestă printr-o înclinare bolnăvicioasă, de nebiruit, pentru abstracţiune. Omul …

Sebastian Mocanu – Către libertate

Odată ajuns aici (la asumarea suferinţei ca legătură purificatoare către Creator – n.n.) cu toată fiinţa mea, nu numai cu raţiunea, nu mi-a mai fost atât de greu să-mi dau seama care ar trebui să fie morala practică izvorîtă de aici. Spiritul şi-a cucerit o stare de libertate şi puterea de a opta. În acest moment putem simţi prin propria …

Sf. Traian Trifan – Despre Adevărata Sofia

Cuvîntul „ştiinţă” derivă din „scindere” – a despica, adică a pipăi cu mintea punctul de trecere de la Unitatea divină în multiplicitatea lumii. Precum în centru, de unde pornesc liniile în direcţie dreaptă, acestea sunt văzute cu desăvârşire neîmpărţit, la fel cel ce se învredniceşte să ajungă la Dumnezeu-Sofia cunoaşte toate raţiunile făpturilor preexistente în El, printr-o cunoştinţă simplă şi …

Sf. Nicolae Velimirovici – Cine se autodistruge?

Cine distruge Sfînta Treime în sufle­tul său? E intelectualul care este cuprins de gînduri intense, dar care are simţurile tocite şi o voinţă şubredă. Dar chiar şi gîndurile sale sînt greşite, pentru că nu suit irigate cu iubire şi nu Sînt îndreptă­ţite de tendinţa de a face fapte bune. Cine distruge Sfînta Treime înlăuntrul său? Acesta e omul sentimental care …

Sf. Macarie Egipteanul – Despre legea creştinului

Întrebare: Ai spus că toate sunt ascunse duhovniceşti în suflet. Prin urmare, ce înseamnă dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea? Răspuns: Şi Biserica se înţelege în două chipuri: în adunarea credincioşilor şi în unitatea sufletului. Când se înţelege duhovniceşte cu privire la om, Biserica este toată alcătuirea lui. Iar cele cinci cuvinte sunt cele cinci …

Sf. Ignatie Briancianinov – Despre cele opt patimi şi cele opt virtuţi contrare lor

Cele opt patimi de căpetenie cu subîmpărţirile şi mlădiţele lor Slujirea pântecelui Îmbuibarea, beţia, nepăzirea şi dezlegarea posturilor, mâncarea pe ascuns, căutarea mâncărurilor alese şi, îndeobşte, încălcarea înfrânării. Iubirea nepotrivită şi de prisos a trupului, a vieţii şi odihnei lui, din care se alcătuieşte iubirea de sine, ce naşte nepăzirea credinţei faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică, faţă de faptele …

Sf. Callist – Despre curăţia sufletului

Biserică a lui Dumnezeu şi jertfelnic este mai cu seamă omul cugetător, căci întru el se săvîrşesc în chip tainic, după omul lăuntric, jertfele şi adorările cele de gînd. Preot socoteşte a fi mintea care conduce sufletul, iar ca slujitor – gîndirea, care grabnică este către vădirile Duhului, astfel mintea, pe toate bine osebindu-le, ţese sufletului straie dumnezeieşti. Săvîrşirea poruncilor …

Proiect de educaţie filosofico-religioasă în programa şcolară

Modulul de mai jos este alcătuit de Mănăstirea noastră ca o sinteză ce poate servi drept bază de discuţii cu tinerii sau între tineri, sau ca proiect de educaţie filosofico-religioasă în programa şcolară şi academică. REALITATEA este suma lucrurilor care există. Realitatea are patru domenii: – Realitatea obiectivă – a obiectelor (galaxii, munţi, flori, cărţi, etc) – Realitatea subiectivă – …

Sf. Maxim Mărturisitorul – Tîlcuire la Psalmul 59

Tâlcuire la Psalmul 59[1] La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi; ca inscripţie pe coloană pentru David, spre învăţătură, când a ars Mesopotamia şi Siria Soba şi s-a întors loab şi a răpus Valea Sării, douăsprezece mii. La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi. Acest psalm a fost intitulat astfel şi din cauza transformării deliberate şi a schimbării voite[2] care …