Între artă şi tabu

Tabuurile spun multe despre o societate. În primul rînd spun cine o conduce („Spune-mi despre cine n-ai voie să vorbeşti ca să-ţi spun cine conduce de facto”.) În rest, poţi face cîtă polemică vrei, din moment ce e sterilă. Iar dacă e steril protestul verbal, protestul de stradă sau votul democratic sînt la fel. În al doilea rînd, tabuurile arată …

Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Valeriu Gafencu – Trăiesc flămând

Sub flacăra iubirii arzătoare
Din zori de zi şi până-n noapte-aştept,
Te chem şi noaptea, ghemuit cu capu-n piept:
Iisuse, Iisuse!
Încet mă mistui, ca o lumânare.

Rugăciune către Maica Domnului a Sfîntului Gherman al Constantinopolei

Prea-curată, prea-bună și mult milostivă Stăpână, mângâierea tuturor creștinilor, alinarea fierbinte a necăjiților, grabnică scăpare a păcătoșilor, nu ne lăsa pe noi orfani de sprijinul tău. Căci dacă vom fi și părăsiți de tine, unde, oare, vom alerga? Ce ne vom face, oare? O, Prea-sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești viața și răsuflarea creștinilor – căci așa cum trupul …

Masterclassul de Cânt Bizantin 2018

În 2008, la prima ediţie a Masterclassului de Cânt Bizantin, aveam împreună cu Părintele Justin şi Adrian Sârbu o serie de planuri de viitor pentru psaltica românească. E greu de rezumat în câteva rânduri un deceniu de gânduri şi minunea şi efortul punerii lor în realitate. O lucrare dumnezeiesc-omenească, în care Dumnezeu şi Sfinţii Săi păşesc alături de slujitorii prin …

Penticostarul paisian, o carte de psaltică aşteptată de 200 de ani

După un efort de 12 ani de la primirea binecuvîntării Părintelui Justin Pârvu, duhovnicul şi stareţul nostru, pentru a strînge într-un volum cîntările Penticostarului paisian, ne putem bucura de cea mai frumoasă colecţie de cîntări psaltice, în mai pură tradiţie psaltică românească, dedicate celei mai luminoase perioade din an, de la Sfînta Înviere pînă la Duminica Tuturor Sfinţilor (Duminica întîi …

Canonul cel Mare al Sfîntului Andrei Criteanul

Oda întîi, Glas 6: Irmos: Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a proslăvit. (de două ori) Pripeală: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. De unde voi începe a plînge faptele vieţii mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tînguiri …

Acatistul Sfintei Muceniţe Lucia (13 Decembrie) INEDIT

Condacul 1 Veniţi toţi credincioşii să o lăudăm pe Sfînta Muceniţă Lucia, că aceasta lepădîndu-se de cele pămînteşti s-a învrednicit de cununa muceniciei şi acum cu îngerii în ceruri se veseleşte. Pentru aceasta toţi cu bună credinţă să strigăm: Bucură-te, Sfîntă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei! Icosul 1 Venind la mormîntul Sfintei Muceniţe Agatia şi auzind citirea Sfintei Evanghelii …

Sf. Simeon Noul Teolog – Un imn al dumnezeieştii iubiri

Cum de foc eşti, ce ţîşneşte, şi eşti rai răcoritor ? Cum de arzi şi-alini îndată! Cum mă faci nemuritor ? Cum de faci din vameşi îngeri şi-ntunericul lumină ? Cum ridici din iad? Şi cum de curăţeşti pe cei din tină ? Cum tragi bezna în lumină ? Cum de noaptea o cuprinzi ? Cum de mă prefaci cu …

Hotărîrea dogmatică a celui de-al şaptelea Sfînt Sinod Ecumenic

Despre cinstirea sfintelor icoane, împotriva prigonitorilor icoanelor Sfântul şi Marele Sinod Ecumenic care prin harul lui Dumnezeu şi datorită hotărârii dreptcredincioşilor şi iubitorilor de Hristos, împăraţii noştri Constantin şi mama sa Irina, s-a adunat pentru a doua oară la Niceea, slăvita metropolă aprovinciei Bithinia, în sfânta biserică a lui Dumnezeu numită Sfânta Sofia, urmând predaniei Bisericii Soborniceşti, a hotărât cele …

Psaltică versus polifonie

“Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Pentru ortodocşi mărturia lui Hristos e limpede: totul ţinteşte şi susţine această arhitectură a interiorului. Întorcându-se la un tip de raţionalism precreştin şi alegînd să interpreteze mai degrabă decît să experieze pogorîrea Sfîntului Duh, catolicismul a părăsit acest “lăuntru”, izgonindu-se din Împărăţia lăuntrică într-una cezarică, a simţurilor; de aceea şi arta catolică este către …

Muzica Bisericii lui Hristos

La praznicul marilor melurgi ai Ortodoxiei, Sfîntul Ioan Cucuzel şi Sfîntul Roman Melodul, se cuvin amintite învăţăturile de credinţă ale Sfintei Tradiţii cu privire la Arta muzicală a Bisericii. Mîntuitorul şi Apostolii Săi, precum şi toţi urmaşii Apostolilor – episcopii, preoţii, diaconii, psalţii şi credincioşii ortodocşi – au cîntat psaltic. Cîntarea lor era pe o singură voce, nu pe mai …

Elemente de erminie a muzicii (I)

Muzica o împărţim în: revelată, mimetică, cathartică şi ludică. Muzica cuprinde următoarele domenii de studiu: cosmologia, filosofia, estetica, acustica, prozodia, compoziţia, interpretarea, transducţia, dirijatul, fiecare cu ramurile ei specifice, iar în cazul psalticii se adaugă: liturgica, dogmatica şi tipicul. Dacă într-o formă artistică Adevărul şi Frumosul sînt nedespărţite, acea artă este teologică, fiindcă exprimă o cunoaştere a unui mod al …