Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Valeriu Gafencu – Trăiesc flămând

Sub flacăra iubirii arzătoare
Din zori de zi şi până-n noapte-aştept,
Te chem şi noaptea, ghemuit cu capu-n piept:
Iisuse, Iisuse!
Încet mă mistui, ca o lumânare.

Rugăciune către Maica Domnului a Sfîntului Gherman al Constantinopolei

Prea-curată, prea-bună și mult milostivă Stăpână, mângâierea tuturor creștinilor, alinarea fierbinte a necăjiților, grabnică scăpare a păcătoșilor, nu ne lăsa pe noi orfani de sprijinul tău. Căci dacă vom fi și părăsiți de tine, unde, oare, vom alerga? Ce ne vom face, oare? O, Prea-sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești viața și răsuflarea creștinilor – căci așa cum trupul …

Penticostarul paisian, o carte de psaltică aşteptată de 200 de ani

După un efort de 12 ani de la primirea binecuvîntării Părintelui Justin Pârvu, duhovnicul şi stareţul nostru, pentru a strînge într-un volum cîntările Penticostarului paisian, ne putem bucura de cea mai frumoasă colecţie de cîntări psaltice, în mai pură tradiţie psaltică românească, dedicate celei mai luminoase perioade din an, de la Sfînta Înviere pînă la Duminica Tuturor Sfinţilor (Duminica întîi …

Canonul cel Mare al Sfîntului Andrei Criteanul

Oda întîi, Glas 6: Irmos: Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul Părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a proslăvit. (de două ori) Pripeală: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. De unde voi începe a plînge faptele vieţii mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tînguiri …

Acatistul Sfintei Muceniţe Lucia (13 Decembrie) INEDIT

Condacul 1 Veniţi toţi credincioşii să o lăudăm pe Sfînta Muceniţă Lucia, că aceasta lepădîndu-se de cele pămînteşti s-a învrednicit de cununa muceniciei şi acum cu îngerii în ceruri se veseleşte. Pentru aceasta toţi cu bună credinţă să strigăm: Bucură-te, Sfîntă Muceniţă Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei! Icosul 1 Venind la mormîntul Sfintei Muceniţe Agatia şi auzind citirea Sfintei Evanghelii …

Sf. Simeon Noul Teolog – Un imn al dumnezeieştii iubiri

Cum de foc eşti, ce ţîşneşte, şi eşti rai răcoritor ? Cum de arzi şi-alini îndată! Cum mă faci nemuritor ? Cum de faci din vameşi îngeri şi-ntunericul lumină ? Cum ridici din iad? Şi cum de curăţeşti pe cei din tină ? Cum tragi bezna în lumină ? Cum de noaptea o cuprinzi ? Cum de mă prefaci cu …

Radu Gyr – Balada cetăţii fără icoane

Din Urali spre Soare-Apune, cum veneau încinşi cu piei, parcă fumega din ei duhnet de sălbăticiune. Blestemata Miazănoapte se zbârlea pe-obrajii sluţi, şi pe cai mărunţi şi iuţi – foamea stepelor răscoapte. Viclenii răsăritene ascuţeau ca un tăiş gândul galben şi pieziş în ochi mici fără sprâncene. Toată arşiţa din puste şi tot crivăţul turbat. Numai ciumă şi bubat, numai …

Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe privitoare la psalţi

Canoanele sunt de folos şi pentru propria mântuire, şi pentru persuasiunea către Arhierei de a le (ne) reaminti importanţa şi a reinstitui Taina hirotesirii psaltului. E bine ca psalţii înşişi să ceară hirotesirea, după ce muncesc pentru ca să o merite profesional şi duhovniceşte, folosind autoritatea canoanelor pentru a da tărie cererii lor, ca astfel să-şi arate că din frică …

Două erezii propagate prin artele post-comuniste ale Bisericii

I Erezia iconoclastă (gr. eikon – chip, înfățișare, icoană și klasma – a distruge) Răzvrătirea iconoclastă – ura faţă de cunoaşterea revelată prin chipuri – a apărut întâi în secolul al VI-lea, cu privire la imaginile vizuale. Departe de a fi o formă de apofatism, iconoclasmul reapare sub forma unui atac faţă de imaginile muzicale, însă e identică, în substanţa …

Sfîntul Ioan Botezătorul, Mănăstirea Secu şi Părintele Visarion Duhovnicul

Anul 1821 a fost un an deosebit de tragic pentru Ţările Române. În primăvara acelui an, o seamă de revoluţionari greci s-au adunat în Rusia, unde au căutat sprijin pentru un nou război ruso-turc la care să contribuie şi ei prin luptă armată, slăbind puterea Imperiului Otoman şi mărindu-şi şansele de reuşită. Contextul istoric a fost extrem de tumultos. La …

Monahul Filotheu Bălan – Despre ifos în muzica psaltică

Definirea conceptului de ifos 1. Cum percepeți ca bizantinolog român sensul actual al cuvântului ifos pentru muzica psaltică românească? Psaltica este un domeniu de o vastitate impresionantă şi cunoştinţele contemporane despre ea sînt foarte departe de a răspunde complet la întrebările cercetătorilor. În consecinţă, cu riscul de a nu mă afla întru totul în adevăr, înainte de a răspunde aş …

Paraclisul şi Acatistul Sf. Efrem cel Nou

Dumnezeu este Domnul… Bine ai plăcut lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, şi prin nevoinţă ţi-ai albit haina şi te-ai îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, Parinte. Cu ardoare ai pătruns în lupta cea mucenicească şi ca un porumbel curat te-ai odihnit în locaşurile sfinţilor care  cântă acolo întreit sfânta Cântare. De aceea, Efrem, făcătorule de minuni nu înceta a te ruga …