Sf. Iustin Popovici – Cuvînt la Înviere (1979)

Hristos a înviat! Și ne aduce nouă toate veșnicele adevăruri: adevăruri despre om, despre Dumnezeu, despre viaţă, despre dragoste și dreptate, despre păcat și moarte, despre rai, despre iad, despre biruinţa asupra morţii, asupra păcatului și asupra iadului, despre timp și despre veșnicie, despre Mântuitorul și mântuire, în general despre orice, care era indispensabil existenţei omenești, pentru viaţa cea veșnică …

Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Părintele Justin Pârvu – Cuvînt la intrarea în Sfîntul şi Marele Post

Iată-ne, deja, intraţi pe porţile Sfîntului şi Marelui Post, perioada de patruzeci de zile în care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să fim asemenea unui luptător care, în vremea războiului duhovnicesc, nu se îndeletniceşte decît cu rugăciunea şi cu ostenelile trupeşti, alungînd fiecare cuget trimis din lumea sensibilă. Rînduiala de nevoinţă a Postului Mare şi, mai ales, aceea a primei …

Sf. Traian Trifan – Despre Adevărata Sofia

Cuvîntul „ştiinţă” derivă din „scindere” – a despica, adică a pipăi cu mintea punctul de trecere de la Unitatea divină în multiplicitatea lumii. Precum în centru, de unde pornesc liniile în direcţie dreaptă, acestea sunt văzute cu desăvârşire neîmpărţit, la fel cel ce se învredniceşte să ajungă la Dumnezeu-Sofia cunoaşte toate raţiunile făpturilor preexistente în El, printr-o cunoştinţă simplă şi …

Hotărîrea dogmatică a celui de-al şaptelea Sfînt Sinod Ecumenic

Despre cinstirea sfintelor icoane, împotriva prigonitorilor icoanelor Sfântul şi Marele Sinod Ecumenic care prin harul lui Dumnezeu şi datorită hotărârii dreptcredincioşilor şi iubitorilor de Hristos, împăraţii noştri Constantin şi mama sa Irina, s-a adunat pentru a doua oară la Niceea, slăvita metropolă aprovinciei Bithinia, în sfânta biserică a lui Dumnezeu numită Sfânta Sofia, urmând predaniei Bisericii Soborniceşti, a hotărât cele …

Elemente de erminie a muzicii (I)

Muzica o împărţim în: revelată, mimetică, cathartică şi ludică. Muzica cuprinde următoarele domenii de studiu: cosmologia, filosofia, estetica, acustica, prozodia, compoziţia, interpretarea, transducţia, dirijatul, fiecare cu ramurile ei specifice, iar în cazul psalticii se adaugă: liturgica, dogmatica şi tipicul. Dacă într-o formă artistică Adevărul şi Frumosul sînt nedespărţite, acea artă este teologică, fiindcă exprimă o cunoaştere a unui mod al …

Sf. Dionisie Areopagitul – Despre frumosul absolut

“Binele e lăudat de sfinţii drept-cuvîntători şi ca frumos, şi ca frumuseţe, şi ca iubire, şi ca iubit, şi prin toate celelalte numiri dumnezeieşti cuvenite frumosului, de-frumuseţe-făcător şi plin de har. Frumosul şi frumuseţea se pot distinge în cauza care le cuprinde în una pe toate. Căci acestea, distingîndu-se în toate existenţele ca participate şi participante, spunem că frumos este …

Proiect de educaţie filosofico-religioasă în programa şcolară

Modulul de mai jos este alcătuit de Mănăstirea noastră ca o sinteză ce poate servi drept bază de discuţii cu tinerii sau între tineri, sau ca proiect de educaţie filosofico-religioasă în programa şcolară şi academică. REALITATEA este suma lucrurilor care există. Realitatea are patru domenii: – Realitatea obiectivă – a obiectelor (galaxii, munţi, flori, cărţi, etc) – Realitatea subiectivă – …

Tabel comparativ al religiilor

Într-o societate a vitezei, sintezele precum tabelul de mai sus pot fi de inestimabil folos, mai ales pentru respingerea ECUMENISMULUI (eresul total), dar nu pot înlocui o lectură substanţială dublată de o experienţă personală. Ca o scurtă explicaţie: tabelul  include numai credinţele (în accepţie modernă) care au sistem propriu, complet, de cosmologie, antropologie şi hermeneutică. Nu s-au inclus credinţele derivate, …

Sfântul Symeon al Thessalonicului – Tîlcuire la Crez [fragment]

ERMINIE CUPRINZĂTOARE A DUMNEZEIESCULUI Şl SFINŢITULUI SIMBOL AL DESĂVÂRŞITEI NOASTRE CREDINŢE ORTODOXE A CREŞTINILOR [fragment] Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer lată taină minunată, şi care iarăşi minunată este, pentru nemărginirea puterii dumnezeieşti. Căci a se pogorî într-atâta Dumnezeu Cuvântul încât să se unească prin mijlocirea sufletului cu amestecul[1] omenesc, este mai presus …

Mitrop. Ierotheos Vlachos – Înjumătăţirea Cincizecimii

Unul dintre praznicele împărăteşti este şi Înjumătăţirea Cincizecimii. Ea este sărbătorită de Biserică la jumătatea perioadei dintre Paşte şi Cincizecime, adică în miercurea de dinainte de duminica Samarinencii (a cincea duminică de după Paşte). Deşi necunoscută de lume, ea este o sărbătoare împărătească importantă, care se referă la Împăratul Hristos. Sărbătoarea Înjumătăţirii Cincizecimii nu este socotită între cele douăsprezece praznice …

Lucian Turcescu – Despre energiile divine, după Sfântul Grigore Palamas

Teologia Sfântului Grigore Palamas (1296 – 1359) a stârnit multe controverse atât în timpul vieţii sale cât şi în secolul al XX-lea când autorul a fost redescoperit. Când i s-a cerut de către fraţii săi călugări de la Muntele Athos să le apere practica rugăciunii şi contemplaţiei lui Dumnezeu (practică cunoscută sub numele de „isihasm”, de la cuvântul grec ησυχία …

IPS Ierotheos Vlahos susţine poziţia ortodoxă a Mănăstirii Petru Vodă

– Cum ar fi reacţionat Părintele Sofronie în faţa sinodului din Creta? – Nu ştiu ce ar fi făcut Părintele Sofronie în privinţa asta. Măcar de ar fi trăit şi să ne fi spus tuturor ce trebuie să facem. Eu ce aş dori să spun şi am mai spus şi dimineaţă la Sfînta Liturghie este faptul că astăzi avem nevoie …

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea – prin cuvânt şi viaţă – altor credinţe nerevelate prin contrapunerea faţă de ele a poruncilor lui Dumnezeu). Adevăratul ecumenism …

Episcopul Macarie al Scandinaviei – Frământări asupra temeiniciei documentului Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine

Luând aminte la neliniștile exprimate de numeroși ortodocși asupra unor documente aprobate la Sfântul și Marele Sinod din Creta, îndeosebi asupra documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”, aduc următoarele precizări conform conștiinței mele: 1. Contribuția delegației Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv asupra documentului amintit, a fost întru totul ancorată în tradiția Sinoadelor Ecumenice și a predaniei ortodoxe. Contribuția s-a …