Sf. Grigorie de Nazianz – Cuvînt la Arătarea lui Dumnezeu, adică la Naşterea Mîntuitorului

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L! Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă! Cîntaţi Domnului, tot pămîntul![1] (Psalm 95:1). Şi, ca să le cuprind pe amîndouă (adică şi pe cele cereşti, şi pe cele pămînteşti), zic: „Veselească-se cerurile şi să se bucure pămîntul!” (Psalm 95:11) pentru Cel ceresc, şi acum pămîntesc. Hristos este acum în trup, cu cutremur şi cu bucurie …

Sf. Apostol Ioan – Epistola I sobornicească (ediţia paisiană)

1:1 Ce (care) era dintru început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit, şi mîinile noastre au pipăit de cuvîntul vieţii; 1:2 (Şi viaţa s-a arătat, şi am văzut, şi mărturisim, şi vestim vouă viaţa cea veşnică, care era la Tatăl, şi s-a arătat nouă). 1:3 Ce am văzut şi am auzit, spunem vouă, ca …

Sf. Maxim Mărturisitorul – Tîlcuire la Psalmul 59

Tâlcuire la Psalmul 59[1] La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi; ca inscripţie pe coloană pentru David, spre învăţătură, când a ars Mesopotamia şi Siria Soba şi s-a întors loab şi a răpus Valea Sării, douăsprezece mii. La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi. Acest psalm a fost intitulat astfel şi din cauza transformării deliberate şi a schimbării voite[2] care …

Sf. Chiril – Hristos, Arhiereu în veac, după rînduiala lui Melchisedec

Avraam, auzind cum s-a primejduit pe neaşteptate nepotul său Lot, care locuise în Sodoma şi fusese luat in robie, şi-a înarmat slugile şi pe oarecare alţii cu numele Eşcol, Avnan şi Mamvre şi s-a năpustit cu vitejie asupra învingătorilor, şi scapă pe om din robia lor. Şi împreună cu el mai scapă o mare mulţime din cei prinşi şi primejduiţi. …

Sf. Chiril al Alexandriei – Despre Cain şi Abel

Notă: De ştiut că toate eresurile precreştine, francmasoneria şi organizaţiile oculte invocă filiaţia lui Cain, iar drept-credincioşii, atît ai Vechiului cît şi ai Noului Testament, invocă pe cea a lui Seth, fiul dăruit lui Adam de către Dumnezeu “în locul lui Abel” şi semănînd aceluia. 1. Firea omului a fost supusă deci, precum am spus, în Adam ca în începutul …

Sf. Ambrozie – Rostul Soarelui

În cuvîntul nostru ni se cuvine a face să răsară soarele, care nu era mai înainte; am trecut peste ziua întîi [a Facerii] fără de soare, tot fără de soare am săvîrşit şi ziua a doua, fără de soare am împlinit şi ziua a treia. În ziua a patra porunceşte Dumnezeu să se facă luminătorii: soarele şi luna şi stelele …

Cuvînt al Părintelui Justin Pârvu la Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul

„Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!“ (Ioan 1:29). Acesta este glasul Sfîntului Ioan Botezătorul atunci cînd îl vede pe Dumnezeu venind la apele Iordanului pentru a primi botezul de la cel ce este numit Înaintemergătorul, Sfîntul şi Marele prorooc Ioan, care vorbeşte poporului de pocăinţă. Cu această sărbătoare, iată că se încheie şirul marilor praznice ale Naşterii, …

Despre Arca Iubirii

S-a poruncit ca Arca să fie de trei sute de coţi în lungime, de şaizeci de coţi în lăţime, iar în înălţime, de treizeci de coţi; dar partea ei de sus a fost restrânsă la un cot (Facere 6, 13). Ce se desemnează prin Arcă, dacă nu Sfânta Biserică care, în partea mai de jos, este de dimensiuni mai mari, …

Păstorul

Adesea ecumeniştii folosesc citatul „şi va fi o turmă şi un păstor” (Ioan 10:16) pentru a-şi justifica erezia lor de a uni Ortodoxia şi toate ereziile într-una singură, pe care s-o numească în mod la fel de greşit „Una Sfîntă Sobornicească şi Apostolească Biserică”. Dar orice drept-credincios ştie că este deja o turmă – Biserica Ortodoxă – şi este deja …

Sfîntul Maxim Mărturisitorul despre libertatea personală

Şi-i zice Teodosie episcopul: – Cum îţi este, domnule avvă? Sf. MAXIM: – Cum a hotărât mai înainte Dumnezeu, înaintea tuturor veacurilor, desfăşurarea proniatoare a vieţii mele, aşa îmi este. Ep. TEODOSIE: – Ce deci? Dumnezeu a hotărât mai înainte, înaintea tuturor veacurilor, cele privitoare la fiecare din noi? Sf. MAXIM: – Dacă a cunoscut mai înainte, negreşit a şi …

Sf. Ioann Damaschin – Alt cuvînt la Naşterea Domnului

Semnul venirii Mîntuitorului în lume l-a spus bine-vestitorul cel ceresc păstorilor Vitleemului: prunc înfăşat cu scutece şi pus în iesle. Căci zice: „S-a născut vouă astăzi Mîntuitorul, şi acesta vă este semnul: veţi afla un Prunc înfăşat culcat în iesle” (Luca 2:12). Poate ar fi gîndit cineva că acesta nu e vreun semn mare, a vedea prunc înfăşat, pentru că …

Sf. Ioann Damaschin – Cuvînt la Naşterea Domnului

Cînd primăvara soseşte şi stihiile  trupurilor se întorc iarăşi către înnoire, atunci toţi oamenii, venind întru buna amestecare a aerului, primesc buna sănătate a trupului. Atunci şi pămîntul, înflorindu-se cu frumuseţea semănăturilor şi înfrumuseţîndu-se cu tot felul de flori ale ierburilor, vine spre gătirea roadelor sale. Atunci şi vitele, aflînd pajişte verde de păşune, se arată bine înflorite cu trupurile. …

Kathisma, locul odihnei Maicii Domnului în drum spre Bethlehem

Veseleşte-te Bethleheme, Efrata găteşte-te; că iată Mieluşeaua, purtând în pântece pe Păstorul cel Mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara, care Îl hrăneşte cu lapte. Între Ierusalim şi Bethlehem sînt cam 10 km. Pentru a ajunge la Bethlehem, călătorul se abate un pic la stînga de pe …

Sfinţii Părinţi despre folosirea alegoriei în Sfînta Scriptură

Sfântul Grigorie cel Mare vorbeşte de două sensuri principale ale textului Sfintei Scripturi, unul exterior şi altul interior: „«Era scris înăuntru şi în afară»[76]. Sulul de carte al textului sfânt a fost scris înăuntru prin alegorie, iar în afară prin istorisire. Înăuntru, prin înţelegerea duhovnicească, în afară, prin sensul simplu al literei, potrivit cu înţelegerea celor încă slabi. Înăuntru, fiindcă …

Sf. Grigorie cel Mare – Despre curajul mărturisirii

„Dar tu, fiul omului, să nu te temi de ei, nici să sperii de cuvintele lor, fiindcă sunt neîncrezători şi distrugători faţă de tine, şi tu locuieşti cu nişte scorpioni” (Iez. 2:6). Se vede clar cât de răi sunt oamenii la care este trimis să propovăduiască cel care este sfătuit să nu se teamă. Şi pentru că cei răi întotdeauna …