Cîntarea Cîntărilor sau despre unime – ÎPS Bartolomeu Anania

Prezenţă singulară şi stranie în canonul Sfintei Scripturi, Cântarea Cântărilor e ca şi cum Venus din Milo s’ar fi rătăcit cândva, statuară, printre mozaicurile Aghiei Sofia: un splendid poem de dragoste omenească, în care nu există nici măcar o adiere de Dumnezeu, de transcendenţă, de revelaţie, de sacralitate, de iubire transfigurată, inefabilă; dimpotrivă, totul musteşte de graţie carnală şi senzualitate …

Sfîntul Ioann, Apostolul iubirii, despre limita ospitalităţii

“Mulţi amăgitori au intrat în lume care nu mărturisesc pe Iisus Hristos că a venit cu Trup; [duhul] acesta este amăgitorul şi antihrist. Tot cel ce calcă porunca şi nu rămîne întru învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu. Iar cel ce rămîne întru învăţătura lui Hristos, acela are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. Oricine va veni la voi …

Sf. Grigorie Palama – Tîlcuirea celor 10 Porunci dumnezeieşti

Sf. Grigorie Palama – Decalogul poruncilor după Hristos [1] 1. Domnul Dumnezeul tău Unul Domn este [Dt 6:4] Domnul Dumnezeul tău Unul Domn este [Dt 6:4] , cunoscut în Tatăl si în Fiul si în Duhul Sfânt: în Tatăl-nenăscut, în Fiul-născut, fără de început, fără de timp si fără patimă, Cuvântul cel întrupat, Care prin însuşi trupul Lui a uns …

Tâlcuire la Pentateuh – o carte esenţială

Evghenie Vulgaris – Tîlcuiri la Pentateuh este o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din nici o casă de creştin iubitor al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi. Dacă Sfînta Scriptură este cuvîntul cel dumnezeiesc, tîlcuirile Sfinţilor Părinţi sînt vasele cele de preţ prin care putem şi noi să ne adăpăm din puterea şi limpezimea Duhului Sfînt, care a …

Biserica Ortodoxă şi evreii

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact de Ohrida şi a Sfîntului Nicodim Aghioritul laEpistola către Romani, Capitolul XI 1 Întreb deci: A lepădat oare Dumnezeu pe norodul Său? Să nu fie! Căci şi eu sînt Israilitean, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Veniamin. 2 Nu a lepădat Dumnezeu norodul Său pe care mai înainte l-a cunoscut. Fiindcă mai sus i-a numit pe …

Sfîntul Antonie cel Mare: Răutatea este patimă a materiei

„Răutatea este patimă a materiei; de unde nicidecum nu poate fi trupul fără de răutate. Iar sufletul cel cuvîntător, înţelegînd aceasta, se scutură de greutatea materiei – care este răutatea – şi dintr-o astfel de greutate dezmeticindu-se, cunoaşte pe Dumnezeul tuturor şi ia aminte la trup ca la un vrăjmaş şi împotrivnic luptător, nesupunîndu-se lui; şi aşa se încununează de …

Destinaţia Sfintei Scripturi: inima omului

„Aşa am săvârşit şaptesprezece ani, nenumărate nevoi pătimind; iar de atunci până astăzi ajutătoarea mea, Născătoarea de Dumnezeu, mă povăţuieşte la tot pasul”. Şi a zis Zosima către dânsa: „Dar n-ai avut trebuinţă de hrană sau de îmbrăcăminte?” Iar ea i-a răspuns: „Sfârşindu-se pâinile acelea în şaptesprezece ani, m-am hrănit după aceea cu verdeţurile ce se află în pustia aceasta; …

Părintele Gheorghe Calciu – Al treilea cuvînt către tineri: CER ŞI PĂMÂNT

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, un cer nou şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea…” (2 Petru 3:13) Mă adresez din nou ţie, tinere, pentru că pe tine te-am ales dintre toţi cei cărora m-aş fi putut adresa; căci tu eşti cel mai apt să asculţi cuvântul lui Hristos, tu eşti nobil şi pur, deoarece educaţia ateistă nu …

Sfîntul Nil din Ankyra – Despre lucrarea virtuților și lupta împotriva patimilor

Miercuri, 4 Martie a.c., am fost invitat la Librăria Sophia din Bucureşti să prezint un text filocalic necunoscut majorităţii celor ce iubesc scrierile despre nevoinţă şi desăvîrşirea sufletului. Autorul acestui volum face parte din pleiada de Sfinţi ai Bisericii mai puţin cunoscuţi. Precum se poate vedea şi din prezentarea video de mai jos, au fost în prima jumătate a secolului …

Monahul Marcu Dumitru (+26 Februarie 1999) – Tîlcuire la Psalmul 50

Cuvînt înainte al Părintelui Cleopa: Aproape la toate slujbele din biserică întîlnim la un moment dat aceşti Psalmi, 50 şi 142, dar puţini dintre noi au înţelegerea duhovnicească a acestora. De asemenea, în vremea Sfintei Liturghii, înainte de Vohodul Mare – ieşirea cu Sfînta Evanghelie – se cîntă Fericirile, care ne amintesc de faimoasa predică de pe munte a lui …

Sfinţii Apostoli către poporul român

Fraţilor, Câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, împreună cu El ne-am îngropat prin Botez întru moarte, ca în ce chip S-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi să fim întru înnoirea Vieţii. Tot cel născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Cel ce are pe Fiul, are viaţa; iar cel ce nu are …

Ce este credinţa?

Credinţa este ipostas al celor ce se nădăjduiesc, dovedire a lucrurilor celor ce nu se văd (Evrei 11:1). Tîlcuiri patristice la acest cuvînt al Sfîntului Apostol Pavel: Sf. Maxim Mărturisitorul: Hotărînd ce este credinţa, Dumnezeiescul şi Marele Apostol zice: «Credinţa e ipostas al celor nădăjduite şi vădire a lucrurilor nevăzute.» Iar dacă cineva ar hotărî că ea este o bunătate …

Apostolicitatea creştinismului românesc

Aşa cum indică titlul, sarcina mea în această prezentare este aceea de a răspunde la mai multe întrebări şi între cele dintâi la aceasta: A predicat cuvântul Evangheliei pe pământul românesc vreun apostol şi, în caz afirmativ, care anume, în ce împrejurări? Pentru afirmarea apostolicităţii creştinismului românesc sunt astăzi destule şi credibile izvoare? Nu cumva cei care admit aceasta cedează …