Protestantizare de Crăciun

Dovada unei trăiri ortodoxe autentice este şi acel simţ exclusiv dăruit de Duhul Sfînt care sesizează prezenţa sau absenţa Sa dintr-un moment, lucru, om sau lucrare. O faţetă a acestei capacităţi este simţul ridicolului. Există un ridicol al unui act artistic eşuat, dar în cazul artelor bisericeşti există şi unul al non-epiclezei. Însă, pentru unii clerici analfabetismul multilateral manifestat (dogmatic, …

Sf. Paisie Aghioritul – Iubirologia patriarhului de Constantinopol şi unitatea Bisericii

Sfântul Munte, 23 Ianuarie 1969 Prea Cuvioase Părinte Haralambie[1], Văzând marea furtună care a fost stârnită în Biserica noastră din pricina diferitelor mişcări filounioniste şi a legăturilor Patriarhului [Atenagora] cu Papa, am fost cuprins şi eu de durere ca cel ce sunt şi eu fiu al ei şi am considerat că este bine ca, în afară de rugăciunile pe care …

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie că clerul din diaspora este eminamente ecumenist, de la vlădică la opincă. Mulţimi de credincioşi care ne scriu sau ne …

Păstorul

Adesea ecumeniştii folosesc citatul „şi va fi o turmă şi un păstor” (Ioan 10:16) pentru a-şi justifica erezia lor de a uni Ortodoxia şi toate ereziile într-una singură, pe care s-o numească în mod la fel de greşit „Una Sfîntă Sobornicească şi Apostolească Biserică”. Dar orice drept-credincios ştie că este deja o turmă – Biserica Ortodoxă – şi este deja …

Părintele Gheorghe Calciu – Liturghia ecumenică, o rugăciune neortodoxă

Revista „Nouvelle du Monde Orthodoxe”, Seria Nouă, nr. 28 din Octombrie 1997, publică o ştire îmbucurătoare pentru ortodocşii care înţeleg erezia pe care o reprezintă mişcarea ecumenică din vremea noastră: „Sfîntul Consiliu al Episcopilor Bisericii Sîrbe, cu ocazia sesiunii normale din lunile mai-iunie 1997, a hotărît ca Biserica Ortodoxă Sîrbă să iasă din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, a cărui membră …

Părintele Gheorghe Calciu -“Am sperat că România va fi următoarea ţară care va ieşi din ecumenism”

Ce reprezintă Romfest pentru România? Romfest reprezintă o formă de manifestare generală a exi­­­­lului românesc, pentru exilul românesc, în care cei din e­xil îşi spuneau punctul de vedere, în religie, în cultură, în ştiinţă, în istorie, în morală, aceasta fiind forma noastră de re­zistenţă culturală, ca să nu uităm rădăcinile şi cultura în care am crescut. Abia acum [septembrie 1998] …

Sf. Iustin Popovici – Ecumenismul umanist

Ecumenismul e numele de obşte pentru creştinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sînt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evaghelic de obşte este acela de „a-tot-erezie (pan-erezie)”. De ce? Fiindcă de-a lungul …

Unicitatea Bisericii

„După ce s-a dat Legea prin Moise, ereziile ce s-au rupt de ea mai înainte de venirea în Trup a lui Hristos sunt în număr de unsprezece, iar după venirea în Trup [a lui Hristos sunt] alte şaizeci în afară de cele dinaintea Legii care sunt cinci de toate, plus alte patru erezii ale elinilor, astfel încât înainte de Lege …

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea – prin cuvânt şi viaţă – altor credinţe nerevelate prin contrapunerea faţă de ele a poruncilor lui Dumnezeu). Adevăratul ecumenism …

Sfinţii Apostoli şi Ecumenismul

Evanghelia după Matei 18:17 : “iar de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş”. Evanghelia după Marcu 6:11: “Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi …

Dostoievski: “taina fiarei” – ecumenismul

În nemărginita Lui îndurare, voia să umble din nou printre oameni cu chipul pe care-L purtase cu cincisprezece veacuri în urmă. A descins, deci, într-una dintre pieţele toride ale oraşului meridional… Apare acolo din senin, pe tăcute, fără să prindă nimeni de veste, şi totuşi, oricît ar părea de ciudat, toată lumea îşi dă seama că este El. Pasajul acesta …

Petre Ţuţea: “Adevărul este Unic; mai multe adevăruri înseamnă nici un adevăr”

Preocuparea mea constantă a fost, este şi va fi Adevărul, Realul ca principiu unic, izvor al tuturor lucrurilor, primit prin har de aleşi în forma dogmatică a revelaţiei teofanice, teandrice şi trinitare. Istorie sacră şi tradiţie sacră. Astfel, religia este sediul adevărului, transcendent în esenţă, ştiinţa este sediul folosului, arta hieratică reflectă imperfect transcendenţa, arta plăcerii satisface înclinările naturale ale …

Părintele Justin Pârvu despre ecumenism

– Cum vedeţi o reînnoire duhovnicească a teologiei româneşti ? – Nu trebuie reînnoită, trebuie păstrată. Biserica Română are o creştere frumoasă, are o istorie, o tradiţie, o viaţă plină de modele, de sfinţi părinţi, de martiri! Modelul suprem de trăire este întru Iisus Hristos. Reînnoirea înseamnă o amplificare a acestei trăiri. – Credeţi că se vor uni vreodată bisericile …

Sfîntul Maxim Mărturisitorul, ortodoxul, anti-ecumenistul

Şi pe când erau duşi ei în temniţă, îl ia în primire acum pe bătrânul (Maxim) Mina, zicându-i în prezenţa arhonţilor: – Dumnezeu te-a azvârlit şi adus aici ca să primeşti şi tu câte ai făcut altora ducându-i în rătăcire (amăgindu-i) pe toţi spre dogmele lui Origen. Iar robul lui Dumnezeu i-a spus în prezenţa tuturor: – Anatema asupra lui …