Sf. Nicolae Velimirovici – Relaţia Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte

Notă: Textul se referă şi la aşa-numiţii teologi “ortodocşi” de astăzi, şcoliţi mai mult în protestantism decît în dreapta-credinţă, şi care folosesc metode omiletice şi exegetice neortodoxe, fiind mai înverşunaţi decît sectanţii împotriva teologilor ortodocşi patristici. Ce înseamnă a crede în Evanghelie? înseamnă a crede în Vestea de Bucurie pe care Vestitorul Ceresc, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a adus-o neamului …

Arhiep. Averchie Tauşev – Despre rîvna mincinoasă

Viețile oamenilor pot fi năruite sub pretextul „curățirii Bisericii”, dacă aceşti oameni nu par prielnici organizației. Preoți, mireni şi monahi sunt ațâțați şi făcuți să nu se încreadă unii în alții, tocmai ca să [se] apere avantajele lumeşti ale respectivelor lor grupări. O grupare bisericească poate să se desprindă dintr‐o alta şi să caute să îşi legitimeze poziția cu nenumărate …

Sf. Ignatie Briancianinov – Despre Ortodoxie (predică la Duminica Ortodoxiei)

Iubiţi fraţi! Cuvântul nostru din Duminica Ortodoxiei trebuie să înceapă, în chip firesc, cu întrebarea: Ce este Ortodoxia? Ortodoxia este adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea lui Dumnezeu prin adevărata Lui cunoaştere şi închinare la El; Ortodoxia este proslăvirea de către Dumnezeu, prin dăruirea …

Părintele Justin Pârvu – Rămânem în Biserica în care ne-am născut şi să avem curajul să mărturisim orice abatere de la dreapta credinţă

– Mărturisirea credinţei, care este o datorie evanghelică, cum ar trebui făcută, astfel încât să nu cădem în extreme, ajungând în felul acesta la schisme grabnice şi neîntemeiate? – Dragii mei, mărturisirea trebuie făcută fără echivoc, fără ascunzişuri. Adevărul trebuie scos la lumină, dar numai adevărul, pentru că lumea nu mai ştie de unde vine şi încotro merge. Din păcate …

Despre Arca Iubirii

S-a poruncit ca Arca să fie de trei sute de coţi în lungime, de şaizeci de coţi în lăţime, iar în înălţime, de treizeci de coţi; dar partea ei de sus a fost restrânsă la un cot (Facere 6, 13). Ce se desemnează prin Arcă, dacă nu Sfânta Biserică care, în partea mai de jos, este de dimensiuni mai mari, …

Sf. Nectarie de Eghina – Despre una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică

Definiţia Bisericii potrivit duhului curat al Ortodoxiei Biserica, potrivit duhului curat al Ortodoxiei, are două înţelesuri, unul exprimând caracterul ei dogmatic şi religios, adică acel caracter interior duhovnicesc care-i aparţine în mod propriu, şi celălalt, care exprimă înţelesul evident al termenului, adică cel exterior. Prin aceste distincţii, Biserica, în duhul ortodox şi potrivit mărturisirii ortodoxe, se defineşte îndoit: ca o …

Mărturisitorul Teodor Popescu – Biserica Ortodoxă în vîltoarea vremurilor

Prelegere de deschidere a cursurilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti 4 noiembrie 1940 […] În fiecare ţară ortodoxă, mai ales la popoarele libere, se produce o trezire de sentiment ortodox, o renaştere religioasă. Ierarhia şi teologia îşi pun problemele religioase ale timpului, intelectualii în număr crescînd poartă interes Bisericii, organizaţii şi mişcări populare cultivă pietatea şi caritatea creştină. În presă, …

Sf. Antioh Pandectul – Despre ierarhia bisericească

Despre arhierie Potrivit predaniei, arhieria e slujire ce cuprinde toate sfinţitele lucrări şi este mai presus de toate celelalte cinuri bisericeşti. Se cuvine ca arhiereul să fie bărbat insuflat de Dumnezeu şi dumnezeiesc, plin de toată sfinţita cunoştinţă, precum îi scrie Pavel lui Timotei, zicînd: Trebuie, deci, episcopul fără prihană să fie, treaz, cu înţelegere întreagă, cuviincios, iubitor de străini, …

Moschee sau centru ISIL?!

E ştiut că regulile artificiale (legile politice) determină comportamentul social într-o măsură mult mai mică decât regulile naturale (genetice), iar acestea la rîndul lor într-o măsură mult mai mică decît regulile revelate (religioase). E o evidenţă a ştiinţei sociale, care şi în antichitate, şi în epoci mai noi, nu poate funcţiona fără să ţină seama de această ierarhie a felurilor …

Părintele Cleopa Ilie despre jertfa şi credinţa poporului român

Fiule, voi ce luptaţi pentru neamul nostru străbun trebuie să fiţi şi ostaşi ai lui Hristos! Să-l aveți pe Hristos permanent în inimă! Numai aşa poți birui duşmanul! Căci cei ce mor pentru Hristos şi pentru neam se mântuiesc. Ei sunt pomeniţi zilnic la Sfânta Liturghie, la Vohodul Mare (ieşirea cu Sfintele Daruri). Că şi în veacul acesta au căzut …

Părintele Gheorghe Calciu – Al doilea cuvînt către tineri: SĂ ZIDIM BISERICI!

„…că tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei 16:18) Îţi aduci aminte, tinere, când ţi-am spus că un glas nou te cheamă şi că este glasul lui Iisus? Dar unde şi la ce te cheamă? Ce făgăduinţă ademenitoare pentru setea ta de cunoaştere şi de adevăr îţi face …

Mihai Eminescu despre Biserica Ortodoxă şi credinţa şefului statului

Nu ne îndoim că şi articolii 82 şi 83 din Constituţiune, cari regulează succesiunea la tronul României, vor forma obiectul unei tocmeli între guvern şi naţie, în care guvernul va începe prin a nu concede naţiei nici un fel de drept de-a se pronunţa. Într-adevăr, art. 82 prescrie că puterile constituţionale ale Domnului sînt ereditare în linie directă şi legitimă …