Acad. Radu Ciuceanu – Cum s-a instaurat comunismul în România

La sfârşitul celui de-al doilea război mondial Europa central – răsăriteană era ocupată de armatele sovietice. Concentrându-şi toate energiile pentru distrugerea Germaniei, anglo-americanii neglijaseră consecinţele întăririi peste măsură a U.R.S.S. Astfel, pe de o parte au continuat livrările masive de armament, fără a pune condiţii, iar pe de alta au sacrificat câteva popoare din Europa şi Asia în mod conştient, …

Părintele Justin Pârvu: „o atitudine duşmănoasă, mistic-religios, măsurile de reeducare nu au avut nici o influenţă asupra lui”

Ministerul Afacerilor Interne, Dir. III-a, 302/M/413.620 din 27 dec. 1961 Strict secret, S.C. 16, ex. nr.1 Către M.A.I. – Serviciul “C” La adresa dv. nr. 14/815.466 din 13 noiembrie a.c. şi urmare adresei noastre cu acelaşi număr din 8 decembrie a.c., vă facem cunoscut că Direcţia III-a nu este de acord cu punerea în libertate din lagăr de muncă a …

Securitatea “poporului” despre Părintele Justin: „Rugăm a lua măsuri ca cel în cauză să nu fie pus în libertate.”

Ministerul Afacerilor Interne, U.M. 0123/E Nr. 00850724 din 3 Ianuarie 1959 Strict secret Către Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă – Serv. Evidenţă. La adresa Dvs. Nr. T.M. 147109 din 24.XI.1958 privind pe deţinutul contrarevoluţionar PÎRVU IUSTIN, căruia îi expiră pedeapsa la data de 9 ianuarie 1959; Vă facem cunoscut că sus-numitul a fost propus să i se …

Cum se lucrează taina fărădelegii la sfîrşitul lumii

Curios lucru, lucrarea aceasta, a tainei fărădelegii (2 Thes 2:7) la sfîrşitul lumii. Apostazia, neputînd fi cerută prin lepădarea explicită de Hristos, se cere acum prin lepădarea de chipul dumnezeiesc (prin acceptarea ideii că sîntem nedeplini şi handicapaţi ca ipostas, însă deplini / întregi / integri doar dacă sîntem dependenţi de tehnologie) şi prin lepădarea de cei ce au plăcut …

Distincţii primite de legionarul Petre Ţuţea din partea statului român

Petre Ţuţea, genialul filosof, a fost doctor în economie şi a lucrat în Ministerul Economiei Naţionale din perioada interbelică şi din timpul celui de-al doilea război mondial. A fost, pe rînd, şef de secţie, subdirector şi director în acest minister, căruia i-a elaborat, împreună cu un alt genial filosof – Mircea Vulcănescu – strategia de funcţionare la parametri maximi în …

Părintele Gheorghe Calciu – Al patrulea cuvînt către tineri: CREDINŢĂ ŞI PRIETENIE

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, un cer nou şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea…” (II Petru 3:13). Iată, tânărul meu prieten, că am ajuns la jumătatea drumului pe care l-am început împreună cu tine, în prima miercuri de dinaintea Postului Mare, din săptămâna numită „a brânzei”. Atunci ţi-a răsunat pentru prima dată chemarea pe care urechile tale …

Părintele Ioanichie Bălan – 7 ani de la mutarea la cele veşnice

Azi, 22 Noiembrie, se împlinesc 7 ani de la plecarea la Domnului a părintelelui Ioanichie Bălan (n. 10 februarie 1930, Stănița, județul Neamț – d. 22 noiembrie 2007, Mănăstirea Sihăstria), cunoscutul duhovnic și arhimandrit român care ne-a lăsat o carte de căpătâi a Ortodoxiei Române, “Patericul românesc”. După ce a absolvit Liceul comercial din Roman, la 4 noiembrie 1949 a …

Comunismul, ieri şi azi

Materialismul dialectic învaţă că „baza este lumea materială, economia, producţia, comerţul, iar cultura, religia, învăţământul, literatura şi artele fac parte din ‘suprastructură’. ‘Suprastructura’ nu poate exista fără bază, dar baza poate exista fără suprastructură, căci poţi trăi şi dacă eşti ateu, dar nu poţi trăi dacă n-ai mâncare, haine, adăpost; poţi trăi fără cărţi, tablouri şi muzică în casă, dar …

Rugăciunea – pâinea care cu adevărat hrăneşte neamul nostru

Rugăciunea – pâinea care cu adevărat hrăneşte neamul nostru. Nimic altceva nu ne salvează decât rugăciunea[1] Principiul unităţii la români Un popor atâta există cât trăieşte Evanghelia. Dar vrăjmaşii neamului nostru au ştiut să ne dezmoştenească de formele acestea ale noastre. Că vedeţi prea bine, când vor să scoată religia din şcoală, când icoana, şi unde mai punem că, înşişi …

RĂSPUNS ACUZELOR ADUSE PĂRINTELUI ARHIMANDRIT JUSTIN PÂRVU

A fi român înseamnă a muri pentru România. Cuvântul român, după mine, egal sfânt. Istoria se face cu jertfă şi curaj, şi avem modele destule în acest neam. Noi nu am luptat împotriva unei armate. Lupta noastră nu a fost „împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt …

Părintele Justin Pârvu, cetăţean de onoare al oraşului Baia Sprie!

http://www.gazetademaramures.ro/parintele-justin-parvu-cetatean-de-onoare-al-orasului-baia-sprie-14092 Iniţiativa GAZETEI privind acordarea celor 6 titluri de cetăţean de onoare post-mortem a înregistrat prima reuşită: săptămâna trecută, proiectul de lege iniţiat de primarul Dorin Vasile Paşca a fost aprobat în unanimitate de Consiliul Local Baia Sprie. Părintele Justin Pârvu a primit post-mortem titlul de cetăţean de onoare al oraşului Baia Sprie. Recent, GAZETA de Maramureş a propus acordarea …

Trebuie să fim optimişti, Hristos nu va fi învins niciodată! (interviu din anul 2001 cu Părintele Justin Pârvu)

Trebuie să fim optimişti, să avem toată convingerea că Hristos rămâne acelaşi astăzi şi în viitor. Hristos nu va fi învins niciodată! Călugării Mănăstirii “Petru Vodă” nu înţeleg când reuşeşte stareţul lor iubit, marele duhovnic Iustin Pârvu, să se odihnească. În fiecare miez de noapte, părintele slujeşte în biserică. În fiecare zori de zi, la uşa chiliei sale se strânge …