Edictul lui Galeriu (311) şi Edictul de la Milan (313) al Sf. Constantin cel Mare

EDICTUL LUI GALERIU (311) – versiunea Lactanţiu[1] Cap. 33:11. Iar acestea s-au petrecut de-a lungul unui an întreg, când, în cele din urmă, îmblânzit de suferinţe, a fost silit să-L mărturisească pe Dumnezeu. În timp ce o nouă durere îl cuprinde, strigă, pe la răstimpuri, din răsputeri că va reface templul lui Dumnezeu şi că va da socoteală pentru fărădelegea …

Sf. Macarie Egipteanul – Creştinii trăiesc în lume dincolo de lume

Armura şi lupta creştinului, precum şi unitatea armurii şi specificul fiecărei lupte se găsesc în afara acestei lumi. De aceea mulţi dintre oameni nu ştiu ce caută. Ajung meşteri iscusiţi în îndeletnicirile pămînteşti, dar nu privesc spre cer şi nu caută să deprindă arta care-i suie la ceruri. Iar dacă întîlneşti adesea comercianţi sau filosofi, vei constata că şi aceştia …

Unde sunt refugiaţii creştini?

Cu două zile în urmă, pe 1 septembrie 2015, pe drum înapoi spre Țară dintr-o scurtă vacanţă, m-am îmbarcat în portul Myrina în insula grecească Limnos pe ferry-boat-ul NISSOS RODOS cu destinaţia Kavala, Grecia continentală. Pe vas am găsit multe sute de persoane cu aspect caracteristic oriental care vorbeau limba arabă. Aproximativ două treimi din totalul lor erau bărbaţi între …

Azi umblă să ne schimbe legea, umblă să ne facă păgâni

Pe aici sătenii spun că niciodată românii n-au fost de altă lege, ci tot legea creştinească. Ei identifică numele de creştin cu acela de român şi de om, chiar. Aşa de multe ori cînd se vorbeşte despre vreun necunoscut despre care aud vorbe nedemne de un creştin întreabă: „Om a fost? (Creştin a fost?)” […] „Noi ţinem tot de legea …

Moschee sau centru ISIL?!

E ştiut că regulile artificiale (legile politice) determină comportamentul social într-o măsură mult mai mică decât regulile naturale (genetice), iar acestea la rîndul lor într-o măsură mult mai mică decît regulile revelate (religioase). E o evidenţă a ştiinţei sociale, care şi în antichitate, şi în epoci mai noi, nu poate funcţiona fără să ţină seama de această ierarhie a felurilor …

Mircea Eliade – solilocvii despre asceză

Dacă oamenii ar activa conform naturii lor umane, calitativ deosebite şi ierarhic superioare tuturor celorlalte naturi – ei nu ar avea de ales decît unul din aceste două drumuri: glorie sau asceză. Restul e biologie. Drumuri propriu-zise, prin care se realizează o integrare a vieţii omeneşti în eternitate. Şi toc­mai pentru că satisfac setea aceasta de participa­re în veşnicie, gloria …