Roadele ecumenismului

Cînd eram copil îmi era suficient ca cineva să nu fie comunist ca să fie vrednic de admirație. Neexistînd atunci educaţie religioasă, m-am îndopat cu toate metafizicile universale și particulare, impersonale și personale, în căutarea Adevărului Ultim. Abia după erodarea cu efervescenţă în crize existențiale și în polemica dintre cele nihiliste şi cele mistice, am ajuns la limanul că Adevărul …

Căderea Constantinopolei (29 Mai 1453) şi cauzele sale

ȘOVINÍSM (cf. DEX) s. n. Ideologie și politică de ațâțare a urii și dușmăniei între națiuni și popoare, de propagare a ideii superiorității unei națiuni asupra altora, de promovare a exclusivismului și intoleranței naționale; naționalism extremist. – Din fr. chauvinisme. ECUMENÍSM (cf. DEX) n. Mișcare religioasă ce urmărește scopul de a unifica toate bisericile creștine. Din fr. oecuménisme. Într-o zi …

Părintele Justin Pârvu – Rămânem în Biserica în care ne-am născut şi să avem curajul să mărturisim orice abatere de la dreapta credinţă

– Mărturisirea credinţei, care este o datorie evanghelică, cum ar trebui făcută, astfel încât să nu cădem în extreme, ajungând în felul acesta la schisme grabnice şi neîntemeiate? – Dragii mei, mărturisirea trebuie făcută fără echivoc, fără ascunzişuri. Adevărul trebuie scos la lumină, dar numai adevărul, pentru că lumea nu mai ştie de unde vine şi încotro merge. Din păcate …

Steven Runciman – Ispite unioniste

Pentru a înţelege mai bine ce s-a întîmplat în sec. XIII-XIV, prezentăm mai jos un mic fragment din cartea profesorului Steven Runciman – “Marea Biserică în captivitate – un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turceşti pînă la Marele Război de Independenţă” (Ed. Sophia, 2013, pg 108-117). Acolo unde interpretarea istoricului exprimă o mentalitate apuseană neortodoxă – …

Părintele Gheorghe Calciu – Liturghia ecumenică, o rugăciune neortodoxă

Revista „Nouvelle du Monde Orthodoxe”, Seria Nouă, nr. 28 din Octombrie 1997, publică o ştire îmbucurătoare pentru ortodocşii care înţeleg erezia pe care o reprezintă mişcarea ecumenică din vremea noastră: „Sfîntul Consiliu al Episcopilor Bisericii Sîrbe, cu ocazia sesiunii normale din lunile mai-iunie 1997, a hotărît ca Biserica Ortodoxă Sîrbă să iasă din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, a cărui membră …

Pr. Prof. Corneliu Sîrbu – Uniatismul papal ca instrument politic

Având ca nerv principal ideea primatului papal de jurisdicţie absolută şi covârşit cu totul de pofta după supremaţie mondială, spiritul misionar al Vaticanului se reduce în esenţă la tendinţa de expansiune universală şi de dominaţie integrală, atât sub raport religios-creştin, cât şi sub raport politic. Acest spirit a zămislit şi întreţine continuu cea mai asiduă, mai îndrăzneaţă şi mai agresivă …

Părintele Justin Pârvu despre ecumenism şi globalizare

– Credeți că ecumenismul este unealta masoneriei? – Fără îndoială. – Şi cum vedeţi sfinţia voastră ecumenismul? – Ei trebuie întotdeauna să scoată cîte ceva, din perioadă în perioadă. În momentul cînd ecumenismul nu mai are importanţa lui şi nu se mai poate cultiva în spiritul ăsta al lumii, vin cu alte concepte, alte metode, potrivite – nu-i aşa? – …

Sf. Iustin Popovici – Ecumenismul umanist

Ecumenismul e numele de obşte pentru creştinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sînt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evaghelic de obşte este acela de „a-tot-erezie (pan-erezie)”. De ce? Fiindcă de-a lungul …

Arhim. Epifanie – Scrisoare către patriarhul ecumenic

Prea Fericite, […] Atât Prea Fericirea Voastră cât şi cei care vă urmează cântaţi pe toate glasurile troparul „Iubirii“. Iubire, iubire, iubire! „Iubire fără condiţii şi fără limite“. În numele acestei iubiri, în numele acelei iubiri, în numele celeilalte iubiri… Lucru curios! Dacă inima Prea Fericirii Voastre revarsă atâta iubire şi din ea izvorăsc râuri îmbelşugate ce ajung până la …

Unicitatea Bisericii

„După ce s-a dat Legea prin Moise, ereziile ce s-au rupt de ea mai înainte de venirea în Trup a lui Hristos sunt în număr de unsprezece, iar după venirea în Trup [a lui Hristos sunt] alte şaizeci în afară de cele dinaintea Legii care sunt cinci de toate, plus alte patru erezii ale elinilor, astfel încât înainte de Lege …

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea – prin cuvânt şi viaţă – altor credinţe nerevelate prin contrapunerea faţă de ele a poruncilor lui Dumnezeu). Adevăratul ecumenism …

Apostazia publică a unui ierarh român

Precizare (12 iunie 2016): Întrucât Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Teofan ne-a spus părinteşte că nu am procedat suficient de duhovniceşte şi de canonic în semnalarea unei exprimări ce poate fi considerată eterodoxă, retragem comentariul pe care-l preluasem de pe facebook, cu iertăciune dacă n-a avut tonul, contextul sau momentul potrivit, şi adresăm cu durere în suflet către Înalt Preasfinţia …

Părintele Justin Pârvu despre dialogul inter-confesional al ortodocşilor

Biserica Ortodoxă este veşnică prin Hristos Dumnezeu, e netrecătoare, nu are nevoie să se amestece cu nimic altceva, ca să nu se dilueze. Se apropie, dar nu se amestecă. Nici măcar nu poţi avea o relaţie. Vin foarte mulţi oameni şi mă întreabă ce să facă: să mai intre sau nu în bisericile în care s-au făcut slujbe ecumeniste? Eu …

PROPUNEREA MĂNĂSTIRII PETRU VODĂ PENTRU UN SINOD ORTODOX A TOATĂ LUMEA

Se propagă ideea că dacă s-ar uni toţi cei ce se numesc pe sine creştini s-ar întări rezistenţa spirituală. Adevărul este tocmai invers. Puterea Bisericii stă în puritatea credinţei ei. Numărul de impurităţi care s-ar aduna la un loc ar crea o impuritate şi mai mare, lucru care ar slăbi rezistenţa spirituală a creştinilor şi ar pune mântuirea neamului omenesc …

Sfinţii Apostoli către poporul român

Fraţilor, Câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, împreună cu El ne-am îngropat prin Botez întru moarte, ca în ce chip S-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi să fim întru înnoirea Vieţii. Tot cel născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Cel ce are pe Fiul, are viaţa; iar cel ce nu are …