“Cunoscînd Iisus că vor veni să-L facă împărat…”

“Cunoscând deci Iisus că au să vină şi să-L ia cu sila, ca să-L facă rege, S-a dus iarăşi în munte, El singur”. (Ioan 6:15) “Această minune [a înmulţirii pîinilor], dincolo de semnificaţiile ei dogmatice, a constituit un eveniment hotărâtor în viaţa Domnului. Ioan consemnează reacţia mulţimilor îndată după săvârşirea acesteia, subliniind că ea a avut un foarte mare ecou …

Constantin Daniel – Enigma smochinului

În primul secol al erei creştine, credincioşii iudei se aflau împărţiţi în mai multe secte sau partide politico-religioase care avea fiecare propriile sale doctrine teologice şi propriile sale concepţii politice. Una din aceste secte iudaice al cărui rol a fost decisiv în războiul din 66-71 d. Hr. împotriva romanilor, care pare a fi trecută sub tăcere de către Sfinţii Evanghelişti …

Sfînta Evanghelie după Matthei

text editat în Mănăstirea Petru Vodă, 2012, după ed. Smirna 1838, cu binecuvîntarea Părintelui Justin Pârvu: 1 1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Avraam a născut pe Isaac, iar Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. 3 Iar Iuda a născut pe Fares şi pe …

Sf. Neofit Zăvorâtul: Despre grijile acestei vieţi

Și cum, zice, putem trăi, disprețuind viața și lucrurile ei?     Auzi-L pe Domnul zicând: „Pentru aceea vă spun vouă” (Care aceea? Aceea, adică acea întrebare pe care de mai înainte știu că mulți se întreabă, că adică, cum putem trăi fără să ne lipim de un domn, de mamona vieții acesteia) Pentru aceea zic vouă: „Nu vă îngrijiți pentru …

Sf. Ioann Gură de Aur – Cuvântul era lumina cea adevărată

Omilia a VIII-a la Evanghelia lui Ioan „Şi Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul, venind în lume”. (Ioan 1:9) Unde sunt, dar, cei care nu spun că El este Dumnezeu adevărat? Că aici „lumină adevărată” a fost numit, iar altundeva „Adevărul şi Viaţa” – însă asupra acelui cuvânt vom veni mai lămurit când vom ajunge acolo. …

Din nou despre măcelărirea poporului român

Supusă unui tir al măsurilor legislative fără-de-lege, România îşi consolidează fără încetare statutul de hinterland. Cîteva exemple: cetăţenii ajunşi în spitale pot deveni simple cadavre ambulante sub semnătura a doi anestezişti, printr-o hotărîre ministerială; nici măcar în spital nu poţi ajunge fără un card de sănătate cu totul inutil (sistemul electronic integrat deţine deja toate datele necesare şi el a …

Scrisoare deschisă către Preşedintele României în legătură cu OUG 31/2002 şi PL-x 193/2014

Stimate Domnule Preşedinte Klaus Iohannis, Vă scriem în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu – Adevărul şi de rugători pentru acest popor. Înţelegem, ca popor aflat sub ocupaţie neocomunistă, şi care şi-a pierdut prin metode „diplomatice” nu numai suveranitatea, dar şi cele mai elementare drepturi, precum dreptul de a fi stăpân pe propriul corp biologic (drept eradicat prin Ordinul M.S. …

Rugăciunea – pâinea care cu adevărat hrăneşte neamul nostru

Rugăciunea – pâinea care cu adevărat hrăneşte neamul nostru. Nimic altceva nu ne salvează decât rugăciunea[1] Principiul unităţii la români Un popor atâta există cât trăieşte Evanghelia. Dar vrăjmaşii neamului nostru au ştiut să ne dezmoştenească de formele acestea ale noastre. Că vedeţi prea bine, când vor să scoată religia din şcoală, când icoana, şi unde mai punem că, înşişi …

Lămuriri filologice şi patristice despre Răstignirea Mîntuitorului Iisus Hristos

Prima Evanghelie scrisă a fost cea după Matthei, în limba aramaică/syriacă, pentru locuitorii Orientului Mijlociu (evreii acelei vremi vorbeau aceeaşi limbă cu verii lor syrieni, asyrieni, babilonieni şi arabi, anume aramaica, deci nu le-a fost adresată doar creştinilor proveniţi dintre evrei). A doua Evanghelie scrisă, cronologic vorbind, a fost cea după Marcu, după relatările Sfîntului Apostol Petru. Imensa popularitate a …