Florin Stuparu – De neamul românesc şi alte neamuri

Un neam atâta preţuieşte, cât a înţeles din Evanghelie şi cât poate să Îl urmeze pe Hristos. (Simion Mehedinţi) Un neam atâta preţuieşte, cât a înţeles din Evanghelie şi cât poate să Îl urmeze pe Hristos. Nu există nici un alt criteriu de valoare şi nici o altă finalitate: individ, neam sau omenire în întregul ei nu au altă raţiune …

Sf. Grigorie de Nazianz – Cuvînt la Arătarea lui Dumnezeu, adică la Naşterea Mîntuitorului

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L! Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă! Cîntaţi Domnului, tot pămîntul![1] (Psalm 95:1). Şi, ca să le cuprind pe amîndouă (adică şi pe cele cereşti, şi pe cele pămînteşti), zic: „Veselească-se cerurile şi să se bucure pămîntul!” (Psalm 95:11) pentru Cel ceresc, şi acum pămîntesc. Hristos este acum în trup, cu cutremur şi cu bucurie …

Sf. Ioann Damaschin – Alt cuvînt la Naşterea Domnului

Semnul venirii Mîntuitorului în lume l-a spus bine-vestitorul cel ceresc păstorilor Vitleemului: prunc înfăşat cu scutece şi pus în iesle. Căci zice: „S-a născut vouă astăzi Mîntuitorul, şi acesta vă este semnul: veţi afla un Prunc înfăşat culcat în iesle” (Luca 2:12). Poate ar fi gîndit cineva că acesta nu e vreun semn mare, a vedea prunc înfăşat, pentru că …

Sf. Ioann Damaschin – Cuvînt la Naşterea Domnului

Cînd primăvara soseşte şi stihiile  trupurilor se întorc iarăşi către înnoire, atunci toţi oamenii, venind întru buna amestecare a aerului, primesc buna sănătate a trupului. Atunci şi pămîntul, înflorindu-se cu frumuseţea semănăturilor şi înfrumuseţîndu-se cu tot felul de flori ale ierburilor, vine spre gătirea roadelor sale. Atunci şi vitele, aflînd pajişte verde de păşune, se arată bine înflorite cu trupurile. …

Florin Stuparu (+2 Aug. 2011) – Cuvînt despre Anti-hrist

„Şi – după cum proorociile arătau Fariseilor şi Saducheilor că Hristos venise, ei necrezînd – tot aşa şi astăzi: în timp ce semnele arată că vom intra în epoca lui Antihrist, omenirea doarme liniştită” (Dimitriu Scartsiuni).[1] Spuneam în cuvîntul de început că Dumnezeu, în marea Sa purtare de grijă, nu ne lasă fără cunoştinţa a ceea ce ni se întîmplă …

Eleodorus Enăchescu – Despre sfinţenie şi luptă

– Întrebarea pe care am pus-o tuturor se leagă de împrejurările în care fiecare dintre noi am ajuns să-l cunoaştem pe părintele Justin. Pentru că nici o întîlnire nu e întîmplătoare, dar nu toate au aceeaşi însemnătate; unele ajung să îţi schimbe cu totul felul de viaţă de pînă atunci. O asemenea întîlnire este aceea cu Bătrînul Justin. – În …

Tâlcuire la Pentateuh – o carte esenţială

Evghenie Vulgaris – Tîlcuiri la Pentateuh este o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din nici o casă de creştin iubitor al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi. Dacă Sfînta Scriptură este cuvîntul cel dumnezeiesc, tîlcuirile Sfinţilor Părinţi sînt vasele cele de preţ prin care putem şi noi să ne adăpăm din puterea şi limpezimea Duhului Sfînt, care a …

Biserica Ortodoxă şi evreii

Tîlcuirea Sfîntului Theofylact de Ohrida şi a Sfîntului Nicodim Aghioritul laEpistola către Romani, Capitolul XI 1 Întreb deci: A lepădat oare Dumnezeu pe norodul Său? Să nu fie! Căci şi eu sînt Israilitean, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Veniamin. 2 Nu a lepădat Dumnezeu norodul Său pe care mai înainte l-a cunoscut. Fiindcă mai sus i-a numit pe …

Cărţile lucrate de Florin Stuparu (1961-2011)

Între anii 2000-2011 Florin Stuparu a editat următoarele volume, majoritatea lor lucrate în Mănăstirea Petru Vodă: 1. “Educarea” patimilor, 2001, nepublicată 2. Anul 1848 la români, 2001, nepublicată 3. Rugăciunile Postului Mare, ed. Egumeniţa, 2003 4. Ceaslov, după ediţia Neamţ 1874, nepublicat 5. Fericitul Theodorit al Kyrului – Tâlcuirea celor 150 de Psalmi ai Prorocului David, Mănăstirea Petru Vodă, 2003 …

Sf. Epifanie de Salamina – Cuvînt la îngroparea Domnului şi la pogorîrea la iad

CUVÎNT LA ÎNGROPAREA DUMNEZEIESCULUI TRUP AL DOMNULUI ŞI MÎNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, CARE DUPĂ MÎNTUITOAREA PATIMĂ CU PREA-SLĂVIRE S-A FĂCUT ÎN SFÎNTA ŞI MAREA SÎMBĂTĂ, AL CELUI DINTRU SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU EPIFANIE, EPISCOPUL KYPRULUI[1]   Ce este aceasta? Astăzi, tăcere multă pe pămînt, tăcere multă şi liniştire de-acum, tăcere multă, căci Împăratul doarme! Pămîntul s-a temut şi a alinat, căci …

La pomenirea lui Florin Stuparu (+ 2 August 2011)

Florin Stuparu a venit la Mănăstirea Petru Vodă în anul 2000, chemat de Părintele Justin, ca să se ocupe de educaţia copiilor de la internatul schitului Paltin. Era nevoie de mai mulţi profesori pentru a veghea la bunul mers al educaţiei şi învăţăturii celor mici, iar Părintele Justin a hotărît ca de acest lucru să se ocupe cîţiva mireni, profesori …