Mărturisitorul Ioan Ianolide – Scurtă autobiografie

Am împlinit 64 de ani. Din 1919 până în 1941 am fost în con­flict cu lumea burgheză, care a degradat ruşinos viaţa creş­tină. Din 1941 până în 1964 am fost întemniţat, chinuit şi batjo­corit, la început de dictatura antonesciană, apoi de cea comu­nistă. Din 1964 până astăzi sunt încarcerat în mine însumi, deoarece lumea mă ostracizează, mă umileşte şi mă …

Tipologii ale ateismului

Temnicerii: Totuşi nu toţi temnicerii au corespuns acestor formule şti­inţi­fice materialist‑ateiste, ci s‑au diferenţiat între ei printr‑un fel de selecţie naturală. Ar trebui să dedicăm un întreg capitol portre­telor câtorva temniceri. Creionăm însă, pe scurt, trei ti­puri: Tipul Georgescu. Prost şi rău. Incult şi opac. Labil moral şi ros de orgolii. Inferioritate care urăşte tot ce e superior. Slu­garnic şi …

Mărturisitorul Ioan Ianolide – Despre paza minţii

Omul neinteriorizat nu poate fi un om duhovnicesc. Dru­mul de la minte la inimă, de la lumea exterioară la cea inter­ioară este cel mai lung, mai complex şi mai ademe­nitor drum pe care‑l poate parcurge omul în viaţă. Înce­putul lui este răz­boiul nevăzut al gândurilor. Deosebirea gândurilor se face prin harul care lumi­nează mintea, har primit prin Taina Botezului şi …

Moartea unui Sfînt, Valeriu Gafencu (+18 Februarie 1952). Testament către România creştină

Valeriu vorbea simplu, deschis, fără urmă de părere de sine. Sufletul lui părea un potir din cel mai pur cristal, care se învrednicise a-L primi pe Hristos. Cugetul lui smerit şi pacea cu care mi-a vorbit mi-au dat certitudinea că nu fusese o înşelare. Mă simţeam cumva şi eu sfinţit, înnoit, participând la minune. Cu intensitatea cu care ţâşnesc într-o …

Monahul Filotheu – Întîlnirea cu Ioan Ianolide

Era 4 Februarie 1996. În acea Duminică nu am fost la biserica Sapienţei, unde slujea Părintele Constantin Voicescu. Căutasem o Liturghie la care să mă simt în ceruri şi în altă parte decît la Sapienţei – biserica unde slujea unul din cei mai vii şi mai sfinţi bătrîni pe care i-am cunoscut. M-am întors în Grozăveşti dezamăgit că n-a fost …

„Banditule, să stai în casă!”

Prin anii ’80 îmi făceam stagiul militar în Bucureşti, la Miliţie. Era în preajma zilei de 23 august, când toate detaşamentele de soldaţi, miliţieni şi securişti erau mobilizate pentru supravegherea populaţiei. Eu eram tânăr şi neştiutor. Visam o carieră militară „în folosul patriei şi al partidului”. Încercasem de câteva ori să intru la Academia Militară, dar nu am fost primit. În schimb nu pierdeam …

“Profeţiile” marxiste ale colonelului Czeller şi lumea anului 2015

– Să stăm de vorbă ca între doi prieteni, mi-a zis el [Czeller], sau, dacă nu îţi pare verosimil acest lucru după toate cele petrecute, atunci ca doi oameni care gândesc. Cred că ai înţeles că regimul ăsta politic nu e condus de proşti, ci de oameni inteligenţi. Poate nu eşti de acord că Marx ar fi un geniu, dar …

Cugetări despre libertate ale Sfinţilor din închisori / Meditations on Freedom by the Saints of the Atheist-Communist Prisons

Sfîntul (Saint) Valeriu Gafencu: – Dă-mi, Doamne, robia care mă eliberează, şi ia-mi libertatea care mă robeşte. Grant me, o Lord, the slavery that frees me, and take away from me the freedom that enslaves me. – Penitenciarul Aiud, 19 mai 1946: Sunt fericit, căci dacă-mi este îngrădită libertatea fizică prin legile omeneşti, în schimb mi s-a dăruit libertatea sufletească …