Interviu despre istoria Tainei Spovedaniei

Întrebare: Părinte Filotheu, ştim că sfinţia voastră aveţi dragoste pentru Sfînta Tradiţie şi pentru istoria Bisericii şi ne puteţi da un răspuns argumentat în privinţa a două teme. De ceva vreme a început în România, în mănăstirile de maici, o practică neobişnuită: aşa numita spovedanie la stareţă şi Împărtăşania care urmează acel fel de mărturisire. Din Evanghelii ştim că Spovedania …

Scurt istoric al relaţiei dintre Biserică şi Stat

Dintre cititorii noştri, am primit azi următoarea întrebare: “De ce trebuie plătiţi preotii din banii publici (buget)? … căci biserica va fi întotdeauna supusă celor ce fac bugetul…. cum de fapt s-a şi dovedit în multe situaţii din istorie”. Răspunsul este că orice societate are nevoie de o componentă spirituală. Au demonstrat aceasta Mircea Eliade şi toţi istoricii religiilor. Fără …

Monahul Filotheu Bălan – Despre ifos în muzica psaltică

Definirea conceptului de ifos 1. Cum percepeți ca bizantinolog român sensul actual al cuvântului ifos pentru muzica psaltică românească? Psaltica este un domeniu de o vastitate impresionantă şi cunoştinţele contemporane despre ea sînt foarte departe de a răspunde complet la întrebările cercetătorilor. În consecinţă, cu riscul de a nu mă afla întru totul în adevăr, înainte de a răspunde aş …

Invitaţie oficială a Mănăstirii Petru Vodă către directorul INSHREW, Alexandru Florian

Domnule director al I.N.S.H.R.E.W., Mănăstirea Petru Vodă, întemeiată de Părintele Arhimandrit Justin Pârvu în anul 1991, a fost în toţi anii de sub călăuzirea marelui nostru duhovnic şi în cei patru ani ce au trecut de la săvîrşirea sa un locaş de neîncetată rugăciune, călăuzire duhovnicească şi mărturisire creştină. împlinirea poruncilor Evangheliei Mîntuitorului Iisus Hristos şi călăuzirea spre El a …

Edictul lui Galeriu (311) şi Edictul de la Milan (313) al Sf. Constantin cel Mare

EDICTUL LUI GALERIU (311) – versiunea Lactanţiu[1] Cap. 33:11. Iar acestea s-au petrecut de-a lungul unui an întreg, când, în cele din urmă, îmblânzit de suferinţe, a fost silit să-L mărturisească pe Dumnezeu. În timp ce o nouă durere îl cuprinde, strigă, pe la răstimpuri, din răsputeri că va reface templul lui Dumnezeu şi că va da socoteală pentru fărădelegea …

Mihai Eminescu – Despre pătimirile Bucovinei

Nu veleităţile unei vieţi de stat mai mult sau mai puţin precare, nu deşertăciunea zgomotului în istorie este lucrul pe care-l voim. Oamenii de care se vorbeşte mai puţin şi popoarele item sunt cele mai fericite. Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului şi conştiinţei lor în deplinul înţeles al cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt …

Steven Runciman – Ispite unioniste

Pentru a înţelege mai bine ce s-a întîmplat în sec. XIII-XIV, prezentăm mai jos un mic fragment din cartea profesorului Steven Runciman – “Marea Biserică în captivitate – un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turceşti pînă la Marele Război de Independenţă” (Ed. Sophia, 2013, pg 108-117). Acolo unde interpretarea istoricului exprimă o mentalitate apuseană neortodoxă – …

Sf. Columban – Scrisoare către Papă

Papa Bonifatie al IV-lea (a trăit între 550-615), căruia îi este adresată această scrisoare, a fost, în vremea pastoraţiei sale, învinuit de unii că sprijină nestorianismul, iar de alţii că sprijină monofizismul, fiind ulterior reabilitat şi canonizat. Sfîntul Columban, care nu era în acord nici cu patriarhul, nici cu grupările schismatice care-l acuzau, a scris acestuia, vrînd să facă pace …

Mărturisitorul Teodor Popescu – Biserica Ortodoxă în vîltoarea vremurilor

Prelegere de deschidere a cursurilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti 4 noiembrie 1940 […] În fiecare ţară ortodoxă, mai ales la popoarele libere, se produce o trezire de sentiment ortodox, o renaştere religioasă. Ierarhia şi teologia îşi pun problemele religioase ale timpului, intelectualii în număr crescînd poartă interes Bisericii, organizaţii şi mişcări populare cultivă pietatea şi caritatea creştină. În presă, …

Scrisoarea Patriarhului român Teoctist către Patriarhul rus Alexei II

Bucureşti, 19 mai 1992 Sanctitatea voastră, preaiubite frate în Domnul nostru Iisus Hristos, Cu dragoste frăţească, Vă aducem la cunoştinţă că am primit scrisoarea Sanctităţii Voastre din 24 decembrie 1992, care ne-a produs mâhnire şi durere multă. Aceasta pentru faptul că Sanctitatea Voastră consideraţi Actul Sinodal al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privitor la binecuvântarea reactivării Mitropoliei Basarabiei, ca …

Mărturie de la minunea Învierii de la Baia Sprie

Vasile Maluş are 94 de ani şi mintea limpede, sufletul împăcat şi amintiri cât să aşeze pe rafturile bibliotecilor sute de tomuri de memorialistică şi de istorie adevărată, neprelucrată de vremurile rostogolitoare. Este un român pentru care noţiuni precum patrie, neam, onoare, cinste nu sunt vorbe-n vânt. Nea Vasile e un om al istoriei sale, acea istorie care ţine în …

O scurtă istorie grafică a creştinismului de la începuturi pînă azi

Materialul video de mai jos a fost creat de cîţiva cercetători occidentali cu ajutorul unui soft dedicat. Clipul video are neajunsul de a nu face vreo distincţie între ortodoxia apostolică şi patristică, pe de o parte, şi feluritele erezii, pe de altă parte, însă este destul de exact. În privinţa României, răspîndirea creştinismului istoric nu este ilustrată corect. Cercetările din …

Intelectualii cer abrogarea legii anti-româneşti 217/2015

Scrisoare deschisă către Președintele României, Guvernul României, Parlamentul României, Avocatul Poporului. Noi, profesori universitari, artiști plastici, scriitori, cercetători, doctoranzi în domeniul literelor, artei și științelor umane, membri și colaboratori ai Fundației „Credință și Creație”, reuniți la Mănăstirea Putna cu ocazia colocviului „Etica memoriei” (20-23 august 2015), atragem atenția asupra riscurilor pe care le generează promulgarea Legii 217/2015, o lege de …