„Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului să fim”

Odată cu genocidul coronavirus și cu schimbarea de paradigmă socio-politică, se împart apele: Unii, în fața pierderii -libertății, relațiilor, averii, sănătății- au revelația valorilor vieții. În fața acestei noi comuniuni axiologice se prăbușesc idolii de nisip ai liniei sabotoare Einstein-Hawking, cu cele două teorii diabolice ale ei – 1. ideea că materia ar fi infinit de inteligentă intrinsec, dar că …

Sf. Theodor Studitul – Cateheza 64. Despre iconomia cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi că trebuie să prăznuim duhovniceşte, rostită în ziua Bunei Vestiri

Frați și părinți, A venit Buna Vestire, și aceasta este cea dintâi dintre sărbătorile stăpânești și suntem datori să o prăznuim nu doar precum cei mulți, ci cu înțelegere și cu cinstirea tainei. Dar care este taina? Că Fiul lui Dumnezeu, fiu al omului Se face, folosindu-Se de Sfânta Fecioară ca mijlocitoare a tainei, sălășluindu-Se întru ea, și plăsmuindu-Și Sieși …

Sfântul Symeon al Thessalonicului – Tîlcuire la Crez [fragment]

ERMINIE CUPRINZĂTOARE A DUMNEZEIESCULUI Şl SFINŢITULUI SIMBOL AL DESĂVÂRŞITEI NOASTRE CREDINŢE ORTODOXE A CREŞTINILOR [fragment] Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer lată taină minunată, şi care iarăşi minunată este, pentru nemărginirea puterii dumnezeieşti. Căci a se pogorî într-atâta Dumnezeu Cuvântul încât să se unească prin mijlocirea sufletului cu amestecul[1] omenesc, este mai presus …

Părintele Justin despre responsabilitatea fiecărui creştin faţă de Ortodoxie

Spune legenda că a adunat Dumnezeu toate popoarele la locul lor, pe germani, pe francezi, pe italieni, pe spanioli, portughezi; toate naţiunile. Şi românul, ca de obicei, vine şi el la urmă. Dar se terminaseră terenurile şi pentru români nu mai era loc. Şi atunci spune Sfântul Petru: „Doamne, au venit şi românii şi nu mai avem unde să-i aşezăm, …

Părintele Justin Pârvu despre dialogul inter-confesional al ortodocşilor

Biserica Ortodoxă este veşnică prin Hristos Dumnezeu, e netrecătoare, nu are nevoie să se amestece cu nimic altceva, ca să nu se dilueze. Se apropie, dar nu se amestecă. Nici măcar nu poţi avea o relaţie. Vin foarte mulţi oameni şi mă întreabă ce să facă: să mai intre sau nu în bisericile în care s-au făcut slujbe ecumeniste? Eu …

Trei ani de la mitingul anti-cip (14 Martie 2013). Comunicatul Mănăstirilor Petru Vodă şi Paltin

IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ LA RĂSCRUCE COMUNICAT DIN PARTEA PARTICIPANŢILOR LA MITINGUL DIN 14 MARTIE 2013 DIN BUCUREŞTI Mitingul de Joi, 14 martie, a fost un protest faţă de obligativitatea (lipsa de alternativă) a actelor cu microcip. Protestatarii, reprezentând un milion de semnatari ai acestei petiţii, au cerut, legal şi perfect constituţional, dreptul de liberă practică a credinţei, prin a li se …

Sfîntul Maxim Mărturisitorul, ortodoxul, anti-ecumenistul

Şi pe când erau duşi ei în temniţă, îl ia în primire acum pe bătrânul (Maxim) Mina, zicându-i în prezenţa arhonţilor: – Dumnezeu te-a azvârlit şi adus aici ca să primeşti şi tu câte ai făcut altora ducându-i în rătăcire (amăgindu-i) pe toţi spre dogmele lui Origen. Iar robul lui Dumnezeu i-a spus în prezenţa tuturor: – Anatema asupra lui …

PROPUNEREA MĂNĂSTIRII PETRU VODĂ PENTRU UN SINOD ORTODOX A TOATĂ LUMEA

Se propagă ideea că dacă s-ar uni toţi cei ce se numesc pe sine creştini s-ar întări rezistenţa spirituală. Adevărul este tocmai invers. Puterea Bisericii stă în puritatea credinţei ei. Numărul de impurităţi care s-ar aduna la un loc ar crea o impuritate şi mai mare, lucru care ar slăbi rezistenţa spirituală a creştinilor şi ar pune mântuirea neamului omenesc …

Sfîntul Kyrill (Constantin Filosoful), apostolul slavilor, în dispută cu musulmanii

Fericitul Constantin, fugind de lume şi de toate cele din lume, s-a dus în taină la gura Boazului, şi acolo, intrînd într-o mănăstire, a luat pentru sineşi chipul monahicesc. Deci, a fost pentru dînsul mare cercetare, nu numai de la logofăt, dar şi de la împărat. Abia după şase luni l-au aflat pe el, ca pe o vistierie ascunsă, în …

Testament aghiologic

„Cu adevărat bogat eşti numai când ai ceea ce nu se poate fura”. Pr. Gheorghe Calciu Cu doar o generaţie în urmă, peisajul românesc era o pădure de lozinci în care nu credea nimeni şi o identitate naţională scârbită de valori uzurpate. Persoanele se „făureau” schizoid, jumătatea creştină pe ascuns, în societatea încă tradiţională, şi jumătatea anticreştină la vedere, în …

Părintele Gheorghe Calciu – Al şaptelea Cuvânt către tineri: IERTAREA

„De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit” (Luca 7:74) Când am început aceste „Cuvinte”, tinere prieten, la primul din cele şapte nici nu te cunoşteam. Ştiam despre tine că exişti, că aspiri spre ceva ce lumea nu-ţi poate da, şi te-am chemat, ca pe fratele meu necunoscut, să-ţi arăt o cale nouă pe …

Părintele Gheorghe Calciu – Al doilea cuvînt către tineri: SĂ ZIDIM BISERICI!

„…că tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei 16:18) Îţi aduci aminte, tinere, când ţi-am spus că un glas nou te cheamă şi că este glasul lui Iisus? Dar unde şi la ce te cheamă? Ce făgăduinţă ademenitoare pentru setea ta de cunoaştere şi de adevăr îţi face …

Sinodiconul Ortodoxiei

Lămuriri: Cuvîntul „Sinodicon” înseamnă hotărîre a unui Sinod (Ecumenic, de cele mai multe ori) al Bisericii Ortodoxe, care cuprinde adevărurile teologice care stabilesc dogma Bisericii şi condamnă învăţăturile eretice, cît şi numele ereticilor care au tulburat Biserica prin înţelegerea greşită şi strîmba tălmăcire a conţinutului Dumnezeieştilor Scripturi. Acest Sinodicon este cuprins în cele mai vechi manuscrise şi ediţii ale cărţii …

14 Ianuarie, data Apelului Părintelui Justin Pârvu împotriva actelor electronice

În 14 Ianuarie 2009 Părintele Justin a trezit conştiinţa creştină şi civică a românilor cerîndu-le să refuze actele electronice, chiar cu preţul vieţii. Au urmat cîteva luni de informare publică făcută de ucenicii săi pe toate mijloacele cu putinţă (în mass-media şi prin întîlniri publice cu creştinii din mai mult de 25 de oraşe). Cei ce i-au recunoscut autoritatea duhovnicească …