Părintele Justin Pârvu despre misiunea omului pe pămînt

– Care e misiunea omului pe pământ? Are omul o misiune divină? Cum poate ajunge la conştiinţa acestei misiuni? – Pe pământ omul este dator să-L găsească pe Dumnezeu, de Care s-a ascuns mai înainte în rai, împlinind poruncile pe care le-a lăsat Hristos în Evanghelie. Să-şi ispăşească păcatele prin Botez şi Spovedanie, să se împace cu Hristos prin Sfânta …

Părintele Gheorghe Calciu – Al treilea cuvînt către tineri: CER ŞI PĂMÂNT

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, un cer nou şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea…” (2 Petru 3:13) Mă adresez din nou ţie, tinere, pentru că pe tine te-am ales dintre toţi cei cărora m-aş fi putut adresa; căci tu eşti cel mai apt să asculţi cuvântul lui Hristos, tu eşti nobil şi pur, deoarece educaţia ateistă nu …

Cardul de sănătate electronic, pe scurt

ŞTIAŢI CĂ prin acceptarea cardului de sănătate, posesorul devine automat donator de organe? DE CE NOUL CARD DE SĂNĂTATE ESTE ILEGAL Acest card, şi sistemul care îl foloseşte, consideră trupul uman drept simplu obiect în posesia altcuiva decât a persoanei însăşi, concept ilegal şi inuman. Nici sclavia antichităţii nu considera trupul sclavului ca nefiind în posesia persoanei sclavului. Dacă un …

Comunismul, ieri şi azi

Materialismul dialectic învaţă că „baza este lumea materială, economia, producţia, comerţul, iar cultura, religia, învăţământul, literatura şi artele fac parte din ‘suprastructură’. ‘Suprastructura’ nu poate exista fără bază, dar baza poate exista fără suprastructură, căci poţi trăi şi dacă eşti ateu, dar nu poţi trăi dacă n-ai mâncare, haine, adăpost; poţi trăi fără cărţi, tablouri şi muzică în casă, dar …

Experimentele KGB şi CIA pentru controlul minţii, implantarea microcipului şi implementarea lui în lume

Câteva argumente pentru care din punct de vedere bioetic şi moral nu poate fi acceptată nici o aplicare a microcipului pe om (în documente personale sau implant) Istoria ateismului modern: către “supraomul”-cyborg Eugenismul a luat elan în Franţa secolului al XIX-lea odată cu studiul despre inegalitatea raselor scris de Gobineau. Trecând prin multe prelucrări, ideea atinge azi paroxismul, prin Institutul de …

Noetica versus psihotronica

Întîi: Ce este mintea? Omul are structură dihotomică (suflet-trup), sau, ca o precizare iar nu ca o modificare esenţială, trihotomică (duh-suflet-trup, unde duhul este partea mai rafinată a sufletului, prin care comunică cu harul). Sufletul locuieşte unit cu trupul, şi îi împrumută pentru o vreme puterile sale pentru a face alegerea modului veşniciei, iar după Înviere, sufletul se reuneşte cu …

Principiile luptei anti-cip

Pentru a semnala pericolul asupra suveranității, libertății, demnității, civilizației, integrităţii, păcii, sănătății, existenţei şi mântuirii, pericole pe care le reprezintă orice acte personale care conțin microcip, ca precursoare, simboluri şi dovezi ale unei ideologii antiumane. Pentru statutul axial şi axiomatic bimilenar al credinţei creştine ca bază spirituală a acestei ţări. Pentru libertatea conştiinţei şi dreptul la credinţă, la intimitate şi …

Utopia unui sistem cu biocip

Am tot vorbit despre gnoseologia modernă în raport cu arhitectura gândirii virtuale, la început din prisma eticii artei, apoi din prisma esoterismului uniformizat al secolului acesta, şi de câţiva ani din cea ortodoxă. Ştiu că interesul general este acela practic şi nu cel metafizic, dar mi-am făcut datoria de conştiinţă cum am putut, în condiţiile unei totale lipse de reactii …

Viitorul condiţionat optativ

Mic tratat de atemporalitate românească. Viitorul condiţionat optativ. Între societatea bazată pe frică şi societatea bazată pe iubire va exista dintotdeauna un conflict ireconciliabil, în sensul că cel ce iubeşte se va sacrifica pentru ca cel căruia i-e frică să înveţe să iubească. Entităţile care cercetează şi susţin programe bazate pe ICT sunt multe. Dar să luăm cel mai la …

Noua paradigmă. Către o religie a numărului. Biometria (II)

Numele referă creatul la necreat: suflarea de viaţă este dar al energiei necreate, şi viaţa duhovnicească este împreună-lucrare între energia necreată şi cea creată, aşadar numele, care este pecetea Cuvântului în lumea creată, leagă fiinţa lucrului care-l poartă de Creatorul Său. Numărul referă creatul la întregul sistemului creat, el este simbolul celei mai abstracte reductibilităţi a fenomenologiei energiei create. Prin număr se …

Către o religie a numărului. Comentarii la Raportul CIA-DARPA despre biometrie

Notă: Pasajele scrise în litere cursive sunt traduceri din raportul CIA-DARPA. S-ar fi cuvenit un schelet istoric al CIA şi al DARPA[1], care să familiarizeze cititorul cu principiile şi metodele acestora şi care l-ar pune în gardă faţă de motivaţia pentru care ar publica acestea un document despre biometrie, edificându-l despre credibilitatea autorilor. Dar pentru că s-ar extinde prea mult …

Scrisoare deschisă către Preşedintele Americii

Una din primele măsuri ale nou-alesului preşedinte al SUA a fost adoptarea implantării cu biocipuri către cetăţenii din domeniul militar, domeniul de cercetare ştiinţifică şi a deţinuţilor, precum şi promovarea pe scară mondială a ideologiei cyborgizării. Cu binecuvîntarea Părintelui Justin, în mod personal a fost trimisă o scrisoare deschisă, din care redăm un fragment: Mister President, Is this The Last …