Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri

Această creaţie imnografică atît de iubită în Biserica Ortodoxă intitulată „Acatistul Bunei Vestiri” are o istorie de un mileniu şi jumătate. Ea face parte dintr-o specie componistică dispărută de multe veacuri în Biserică, numită în primul mileniu creştin „condac”, care la origine era o slujbă în sine, de o lungime considerabilă, iar nu o simplă frază imnografică, aşa cum este …

Masterclassul de Cânt Bizantin 2018

În 2008, la prima ediţie a Masterclassului de Cânt Bizantin, aveam împreună cu Părintele Justin şi Adrian Sârbu o serie de planuri de viitor pentru psaltica românească. E greu de rezumat în câteva rânduri un deceniu de gânduri şi minunea şi efortul punerii lor în realitate. O lucrare dumnezeiesc-omenească, în care Dumnezeu şi Sfinţii Săi păşesc alături de slujitorii prin …

Penticostarul paisian, o carte de psaltică aşteptată de 200 de ani

După un efort de 12 ani de la primirea binecuvîntării Părintelui Justin Pârvu, duhovnicul şi stareţul nostru, pentru a strînge într-un volum cîntările Penticostarului paisian, ne putem bucura de cea mai frumoasă colecţie de cîntări psaltice, în mai pură tradiţie psaltică românească, dedicate celei mai luminoase perioade din an, de la Sfînta Înviere pînă la Duminica Tuturor Sfinţilor (Duminica întîi …

Psaltică versus polifonie

“Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”. Pentru ortodocşi mărturia lui Hristos e limpede: totul ţinteşte şi susţine această arhitectură a interiorului. Întorcându-se la un tip de raţionalism precreştin şi alegînd să interpreteze mai degrabă decît să experieze pogorîrea Sfîntului Duh, catolicismul a părăsit acest “lăuntru”, izgonindu-se din Împărăţia lăuntrică într-una cezarică, a simţurilor; de aceea şi arta catolică este către …

Muzica Bisericii lui Hristos

La praznicul marilor melurgi ai Ortodoxiei, Sfîntul Ioan Cucuzel şi Sfîntul Roman Melodul, se cuvin amintite învăţăturile de credinţă ale Sfintei Tradiţii cu privire la Arta muzicală a Bisericii. Mîntuitorul şi Apostolii Săi, precum şi toţi urmaşii Apostolilor – episcopii, preoţii, diaconii, psalţii şi credincioşii ortodocşi – au cîntat psaltic. Cîntarea lor era pe o singură voce, nu pe mai …

Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe privitoare la psalţi

Canoanele sunt de folos şi pentru propria mântuire, şi pentru persuasiunea către Arhierei de a le (ne) reaminti importanţa şi a reinstitui Taina hirotesirii psaltului. E bine ca psalţii înşişi să ceară hirotesirea, după ce muncesc pentru ca să o merite profesional şi duhovniceşte, folosind autoritatea canoanelor pentru a da tărie cererii lor, ca astfel să-şi arate că din frică …

Două erezii propagate prin artele post-comuniste ale Bisericii

I Erezia iconoclastă (gr. eikon – chip, înfățișare, icoană și klasma – a distruge) Răzvrătirea iconoclastă – ura faţă de cunoaşterea revelată prin chipuri – a apărut întâi în secolul al VI-lea, cu privire la imaginile vizuale. Departe de a fi o formă de apofatism, iconoclasmul reapare sub forma unui atac faţă de imaginile muzicale, însă e identică, în substanţa …

Sfîntul Ioan Botezătorul, Mănăstirea Secu şi Părintele Visarion Duhovnicul

Anul 1821 a fost un an deosebit de tragic pentru Ţările Române. În primăvara acelui an, o seamă de revoluţionari greci s-au adunat în Rusia, unde au căutat sprijin pentru un nou război ruso-turc la care să contribuie şi ei prin luptă armată, slăbind puterea Imperiului Otoman şi mărindu-şi şansele de reuşită. Contextul istoric a fost extrem de tumultos. La …

Monahul Filotheu Bălan – Despre ifos în muzica psaltică

Definirea conceptului de ifos 1. Cum percepeți ca bizantinolog român sensul actual al cuvântului ifos pentru muzica psaltică românească? Psaltica este un domeniu de o vastitate impresionantă şi cunoştinţele contemporane despre ea sînt foarte departe de a răspunde complet la întrebările cercetătorilor. În consecinţă, cu riscul de a nu mă afla întru totul în adevăr, înainte de a răspunde aş …

Viaţa Cuviosului Nectarie Protopsaltul

Părintele Nectarie a fost un călugăr desăvîrşit din veacul al XIX-lea, pe care Dumnezeu l-a ales pentru a da Athosului un muzician desăvîrşit care să înfrumuseţeze Biserica Sa cu cîntări dumnezeieşti. Părintele Nectarie a iubit, mai întîi de toate, unirea cu Dumnezeu prin linişte şi rugăciune, osteneli după care a tînjit toată viaţa sa, încă din primii ani de monahism. …

Monahul Filotheu – Despre formule în diferite specii psaltice

În zilele de 4-5-6-7 Iulie 2016 am prezentat la Iaşi, la MasterClassul de muzică psaltică organizat la Conservatorul ieşean, cîteva expuneri despre formulele din muzica psaltică. În general nu sînt lucruri de o noutate absolută, ci mai mult elementare pentru înţelegerea muzicii bisericeşti, pentru împlinirea cuvîntului psalmistului David care, în Duhul Sfînt zice: Psa 46:7 Cîntaţi Dumnezeului nostru, cîntaţi; cîntaţi …