Părintele Justin Pârvu – Cuvînt la intrarea în Sfîntul şi Marele Post

Iată-ne, deja, intraţi pe porţile Sfîntului şi Marelui Post, perioada de patruzeci de zile în care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să fim asemenea unui luptător care, în vremea războiului duhovnicesc, nu se îndeletniceşte decît cu rugăciunea şi cu ostenelile trupeşti, alungînd fiecare cuget trimis din lumea sensibilă. Rînduiala de nevoinţă a Postului Mare şi, mai ales, aceea a primei …

Sf. Macarie Egipteanul – Toate sînt legate între ele

Pentru nevoinţa aceasta văzută, şi care izvodire mai mare este şi întâia, aceasta să o cunoaşteţi, iubiţilor, cum că una de alta sînt legate toate bunătăţile. Căci ca un lanţ duhovnicesc una de una sînt atârnate: rugăciunea de dragoste, dragostea de bucurie, bucuria de blândeţe, blândeţea de smerenie, smerenia de slujire, slujirea de nădejde, nădejdea de credinţă, credinţa de ascultare, …

Sf. Simeon Noul Teolog – Cuvînt de întărire pentru nevoinţa Postului Mare

Se cuvine să păzim cu sârguinţă şi să îmbrăţişăm folosul postului nu numai în prima săptămână a Postului Mare, ci cei sârguitori să păzească întocmai şi cu aceeaşi sârguinţă toate săptămânile Postului Mare. Părinţilor şi fraţilor, Ştiind că tot neamul prea creştinescului norod, atât călugării, cât şi mirenii, în cea dintâi sfântă săptămână a Păresimilor, primesc bunătatea postului cu osârdie …

Sfîntul Theofan Zăvorîtul – La a doua Duminică a Postului Mare. Program duhovnicesc

La Sfântul Botez ne naştem pentru o nouă viaţă, devenim făptură nouă, zidită întru Hristos Iisus pentru fapte bune ca întru ele să umblăm , aşa încât cel născut în acest chip de la Dumnezeu, păcat nu face atâta vreme cât rămâne în rânduiala sa şi lucrează după temeiurile naşterii celei noi. Ieşind din această rânduială, cădem din nou şi …