Rugăciunea lui Iisus nu înlocuieşte pe Iisus Hristos. Despre erezia onomatodoxă

Întreaga lume suferă în acest moment datorită măsurilor luate de aproape toate statele lumii din cauza noului virus gripal Covid-19. Cei mai mulţi nu au pregătirea şi capacitatea de a cîntări aceste măsuri globale. Se ştie că dezvoltarea imunităţii umane şi apariţia noilor medicamente determină în fiecare an apariţia a noi şi noi tipuri de viruşi gripali. Şi, sigur, ca …

Lămurire editorială

Zilele acestea se lansează în Grecia o biografie a Părintelui Justin Pârvu la care Mănăstirea Petru Vodă nu a avut nici o contribuţie. Aducem la cunoştinţa credincioșilor următoarele: 1. Publicația cu titlul „Părintele Justin Pârvu, o viață de dragoste jertfelnică” NU aparține Mănăstirii Petru Vodă, aşa cum este printat greşit pe coperta din spate. 2. Mănăstirea Petru Vodă a publicat deja …

La pomenirea a 70 de ani de la săvîrşirea episcopului Valerie Moglan

Părintele Valerie Moglan a unul din călugării unei generaţii de aur a Mănăstirii Neamţ. Călugărit în lavra Sfîntului Paisie, în anul 1909 a fost ales stareţ al mănăstirii, responsabilitate pe care a deţinut-o şi în greii ani ai primului război mondial (cînd în mănăstire funcţiona un spital militar şi pentru o vreme un cartier general al Armateri Române). Remarcat ca …

16 Iunie 2019 – lansarea Testamentului lui Traian Trifan

  * Unicitatea Avvei Traian Trifan este modul noetic al ființei lui în care se unesc profunzimea de trăire românească și cugetul diamantin-nuanțat al unui adevărat Părinte al Bisericii, vas al alegerii Sfintei Treimi, Care i-a dăruit cunoaşteri noi despre Sine şi despre creaţia Sa. Lectura acestui şirag de mărgăritare este act hieratic, de o sobrietate deosebită, dedicat exclusiv celor …

Moştenirea Părintelui Justin

Moştenirea Părintelui Justin este Împărăţia cerurilor. Moştenirea Părintelui Justin este îndumnezeirea, iar aceasta înseamnă participarea la toată lucrarea divină, in aeternum. Moştenirea Părintelui Justin este România. Moştenirea Părintelui Justin este în fiecare suflet care a luat aminte la viaţa, învăţătura, mărturisirea şi mucenicia sa, şi s-a transformat în urmaş al lui cu întreaga lui trăire. Moştenirea Părintelui Justin este în …

Părintele Justin – precizare editorială

S-au scris multe cărţi despre Părintele Justin. Zeci. În toate limbile şi pe toate saiturile au apărut interviuri, mărturii, imnografie şi publicaţii despre Părintele. Cu toată bunăvoinţa, este aproape imposibil să ţinem evidenţa lor. Singurele publicaţii oficiale ale Mănăstirii Petru Vodă sînt cele ale căror coperţi sînt prezentate mai sus, şi anume: revista Glasul Monahilor (2003-2005), Cartea de interviuri “JUSTIN” …

Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea

Cu privire la discursul de mai sus, ziariştii de la ActiveNews au oferit cîteva amănunte despre situaţia bisericească din Ucraina. În anul 2001 sătenii din Rădeni, judeţul Neamţ, au construit un mic schit pe care un an mai tîrziu l-au dăruit Părintelui Justin Pârvu şi Mănăstirii Petru Vodă, care a trimis acolo pe ieromonahul Pamvo, un duhovnic rîvnitor şi iubitor …

Părintele Justin Pârvu – Cuvînt la intrarea în Sfîntul şi Marele Post

Iată-ne, deja, intraţi pe porţile Sfîntului şi Marelui Post, perioada de patruzeci de zile în care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să fim asemenea unui luptător care, în vremea războiului duhovnicesc, nu se îndeletniceşte decît cu rugăciunea şi cu ostenelile trupeşti, alungînd fiecare cuget trimis din lumea sensibilă. Rînduiala de nevoinţă a Postului Mare şi, mai ales, aceea a primei …

Statul român vrea să transforme 500 de milioane de cetăţeni europeni în infractori prezumaţi

Statul român, prin actuala preşedinţie a Uniunii Europene, se pregăteşte să declare pe toţi cetăţenii europeni, nu numai pe cei români, drept infractori prezumaţi. Printr-o ciudată coincidenţă, una din primele măsuri propuse de reprezentanţii României la preşedinţia Uniunii Europene a fost introducerea de acte de identitate electronice obligatorii pentru toţi cetăţenii europeni, repetînd cu lux de amănunte atît motivele, cît …

Interviu cu Părintele Hariton Negrea la centenarul naşterii Părintelui Justin Pârvu

Se împlinesc zilele acestea, pe 10 februarie, 100 de ani de la nașterea Părintelui Justin Pârvu, supranumit de popor, pe drept cuvânt, Duhovnicul Neamului, al românilor de pretutindeni. Puteți să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe Părintele Justin? El v-a adus pe calea monahismului? Nașterea Părintelui Justin la 10 februarie 1919 poate corespunde  cu nașterea României Mari, deoarece anumite tratate …

Mesajul Patriarhului României la împlinirea unui secol de la naşterea Părintelui Iustin Pârvu

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel transmis la împlinirea a o sută de ani de la nașterea Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu (1919 –  2019), Mănăstirea Petru Vodă, duminică, 10 februarie 2019: Un mărturisitor al credinţei în vremuri de prigoană şi un luminător de suflete în timp de libertate Duminică, 16 iunie 2013, în perioada plină de lumină dintre praznicele împărătești Înălțarea Domnului …

Lucrarea Părintelui Justin

Cel mai important aspect al marii victorii duhovniceşti a Părintelui este că, devenind una cu Dumnezeu prin har, a lăsat Ortodoxiei şi României o moştenire care a devenit comoara şi datoria fiecărui creştin. Ea nu este proprietatea personală a cuiva anume, nici nu ţine de rangul cuiva anume. Ca şi Evanghelia: este a tuturor celor ce o ascultă şi o împlinesc pe ea. Agonisit cu truda unui veac de jertfă, lacrimi şi sânge, testamentul veşnic al Părintelui Justin e însăşi pilda lui de sfinţenie: „urmaţi-mi mie precum şi eu lui Hristos”.

Scrisoare a Părintelui Justin Pârvu către un fiu duhovnicesc, 31 Decembrie 1979

Iubite Părinte Irineu, Suntem în ajunul Anului Nou. O zi însorită, prima zăpadă, un peisaj de iarnă, cum numai bătrânii noștri Carpați răsăriteni ştiu să ofere românului speranțe în istorie. În acest ansamblu feeric, al naturii, mai există și o altă lume lăuntrică, în fiecare creatură mișcătoare, adică omul, care de cele mai multe ori este în dezacord cu armonia …