Părintele Justin Pârvu despre ecumenism şi globalizare

– Credeți că ecumenismul este unealta masoneriei? – Fără îndoială. – Şi cum vedeţi sfinţia voastră ecumenismul? – Ei trebuie întotdeauna să scoată cîte ceva, din perioadă în perioadă. În momentul cînd ecumenismul nu mai are importanţa lui şi nu … Read More

Părintele Justin Pârvu despre cugetarea la moarte

– În al 47-lea imn Nisebean, atribuit lui Efrem Sirul, se spune: „El l-a strigat pe Lazăr care numaidecît/ A ieşit afară şi i-a mustrat:/ Pentru că dacă era mort pentru Domnul Său,/ Atunci nu ar fi putut să răspundă./ … Read More

Părintele Justin Pârvu despre moarte

– Cum trebuie să deschidă creştinul „poarta vieţii”, după care găseşte judecata şi mîntuirea, răsplata şi justificarea întregii sale vieţi? – Spune Sf. Apostol Pavel către Corinteni, că unii „vor fi mireasmă a morţii spre moarte, iar alţii mireasmă a … Read More

Părintele Justin Pârvu despre „deschiderea cărţii”

Acest „dar” de „a deschide cartea”, sau „pravila” cum mai spun unii oameni din zona Ardealului, întâlnit cu regularitate şi în mod special la preoţi, nu poate să arate nimic altceva decât slaba vedere duhovnicească şi iresponsabilitatea maximă pe care … Read More

Cuvîntul Părintelui Justin la hirotesirea sa întru arhimandrit

“Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale!” Preasfinţia voastră, precuvioşi şi preacucernici părinţi, cuvioase maici şi iubiţi ascultători, Sfântul Apostol Pavel, cel supranumit apostol al neamurilor, ne învaţă în cea dintâi Epistolă a sa către Timotei că Biserica … Read More