Părintele Justin Pârvu despre ecumenism şi globalizare

– Credeți că ecumenismul este unealta masoneriei? – Fără îndoială. – Şi cum vedeţi sfinţia voastră ecumenismul? – Ei trebuie întotdeauna să scoată cîte ceva, din perioadă în perioadă. În momentul cînd ecumenismul nu mai are importanţa lui şi nu se mai poate cultiva în spiritul ăsta al lumii, vin cu alte concepte, alte metode, potrivite – nu-i aşa? – …

Părintele Justin despre fenomenul emigraţiei româneşti

Ne întrebăm noi acum de ce avem atâtea elemente, atâtea păcate, atâtea greutăţi în viaţa românească. Păi numai numele mai e de român, că românul nu mai este, săracul, s-a pierdut. Pentru că fetele noastre s-au căsătorit cu negri, s-au căsătorit cu chinezi, s-au căsătorit cu germani, s-au căsătorit cu ruși, în sfârşit, cu toate naţiile care au venit şi …

Părintele Justin Pârvu despre cugetarea la moarte

– În al 47-lea imn Nisebean, atribuit lui Efrem Sirul, se spune: „El l-a strigat pe Lazăr care numaidecît/ A ieşit afară şi i-a mustrat:/ Pentru că dacă era mort pentru Domnul Său,/ Atunci nu ar fi putut să răspundă./ In moartea lui, el era viu/ Pentru vocea aceea care l-a înviat/ Cel mort trăieşte,/ în vreme ce ei erau …

Părintele Justin Pârvu despre moarte

– Cum trebuie să deschidă creştinul „poarta vieţii”, după care găseşte judecata şi mîntuirea, răsplata şi justificarea întregii sale vieţi? – Spune Sf. Apostol Pavel către Corinteni, că unii „vor fi mireasmă a morţii spre moarte, iar alţii mireasmă a vieţii spre viaţă”. Moartea nu este nici sfîrşit, nici început, ci mai degrabă un văl, zidul cel despărţitor al vieţii …

Părintele Justin Pârvu despre „deschiderea cărţii”

Acest „dar” de „a deschide cartea”, sau „pravila” cum mai spun unii oameni din zona Ardealului, întâlnit cu regularitate şi în mod special la preoţi, nu poate să arate nimic altceva decât slaba vedere duhovnicească şi iresponsabilitatea maximă pe care o manifestă respectivul preot faţă de misiunea duhovnicească la care a fost chemat de însuşi Dumnezeu cel în Treime slăvit …

Florin Palas: “Părintele Justin, unitatea de măsură a dragostei”

Părintele Justin nu este numai al unuia sau altuia, nu este numai al unor ucenici sau al altora, este al tuturor românilor ortodocși. Și nu numai. Părintele a întins acoperământul dragostei sale pentru creștinii din întreaga lume. Dovezi ale evlaviei pentru Părintele vin din întreg spațiul ortodox. Părintele Justin este exemplificarea dragostei nemărginite, trăită la cea mai înaltă măsură. Dimineața, …

Cuvîntul Părintelui Justin la hirotesirea sa întru arhimandrit

“Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale!” Preasfinţia voastră, precuvioşi şi preacucernici părinţi, cuvioase maici şi iubiţi ascultători, Sfântul Apostol Pavel, cel supranumit apostol al neamurilor, ne învaţă în cea dintâi Epistolă a sa către Timotei că Biserica dreptmăritoare a lui Hristos, Biserica Dumnezeului celui Viu, este „stâlp şi temelie a adevărului”. Ştim cu toţii că încă din …

În zori

Cuvioase părinte Justin, cu nevoinţa ta cea mai presus de fire despătimindu-te prin rugăciune neîncetată, te-ai gătit locaş Duhului Sfînt, iar venind Hristos cu Tatăl, sălăşluire Şi-au făcut întru tine, purtător de Dumnezeu arătîndu-te Bisericii. Mărturisitorule al Adevărului şi văzătorule de Dumnezeu, roagă-te pentru sufletele noastre. (Slava la Litie, glas 5)

Viaţa Părintelui Justin. Vol.1: 1919-1964. Naşterea unui Sfînt

Săvîrşind pomenirea Prea-cuviosului Părintele nostru Justin Pârvu, stareţul, ctitorul, mărturisitorul, mucenicul, păstorul turmei lui Hristos şi voievodul românilor, pe care i-a iubit precum a poruncit Mîntuitorul (Ioan 13:34), Mănăstirea noastră este alături, întîi de toate, de toţi ucenicii Părintelui, din întreaga lume ortodoxă, din ţară şi de peste hotare, în viaţă sau mutaţi la Domnul, toţi cei care se nevoiesc …