Părintele Justin Pârvu – Cuvînt la intrarea în Sfîntul şi Marele Post

Iată-ne, deja, intraţi pe porţile Sfîntului şi Marelui Post, perioada de patruzeci de zile în care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să fim asemenea unui luptător care, în vremea războiului duhovnicesc, nu se îndeletniceşte decît cu rugăciunea şi cu ostenelile trupeşti, alungînd fiecare cuget trimis din lumea sensibilă. Rînduiala de nevoinţă a Postului Mare şi, mai ales, aceea a primei …

Sf. Isidor Pelusiotul despre cei ce postesc şi înjură

Dacă posteşti de mîncări, pentru ce mănînci ocările ca pe nişte carne? Că mai bine este a te sătura de aceea decît a te spurca cu acestea. Iar dacă de aceea te depărtezi şi cu acestea te spurci, te-ai asemănat unuia care cere mici lucruri întru rugăciune, şi prea-multe huleşte. (Sf. Isidor Pelusiotul, scrisoarea 447, către Paladie)

Gîndul stăpînirii de sine – din epistola filosofică a lui Iosip (1688)

“Prea filosofesc cuvînt, vrînd a arăta de iaste sîngur-stăpînitoriu patemelor cel bine-credincios gînd. Svătuire-aş dară voao dirept ca să luaţi aminte cu osîrdie la filosofie, pentru că de treabă iaste spre ştiinţă la tot cuvîntul şi, într-alt chip, a cei prea mare bunătăţi, înţelepciunii, cuprinde laudă. De să arată dară gîndul a birui celor opritoare patemi ale înţelepciunii, de lăcomia …

Părintele Justin despre căsătoriile de probă

– Ce părere aveţi despre răspândirea concubinajului şi a relaţiilor extraconjugale? Domnule, este un dezastru, venit după anii aştia de revoluţie! Este cea mai crudă şi barbară situaţie, întrucât aicea ideea familiei nu mai există, ideea neamului nu mai există! Este o nenorocire, o aberaţie! Acum este această casatorie de probă: trăiesc copii noştri câte şapte, opt, zece ani împreună …