Un bun român despre România

Conform definiţiei lui Nae Ionescu, nu e nevoie să fii român ca să fii bun român, în sens spiritual şi civic, ambele fiind imateriale, liber asumate, mărturisite prin adeziune profund responsabilă şi afectivă. Recomandăm vizionarea integrală a conferinţei lui Peter Hurley.

Părintele Justin Pârvu : Europa este cu totul sovietizată, este acelaşi mare lagăr sovietic al Moscovei, doar cu altă şapcă

– Părinte, cu durere observăm că România nu mai are puterea şi valoarea de altădată, pentru că ea nu face decât să execute ordinele marilor puteri ce conduc întreaga omenire, fără să se mai opună câtuşi de puţin şi se acceptă nişte măsuri împotriva României, în defavoarea noastră, atât material cât şi spiritual. Credeţi că mai există o Românie liberă? …

Ultimele cuvinte ale Părintelui Justin Pârvu

Cu câteva zile înainte de a-şi da ultima suflare, părintele, într-o dimineaţă, în zori, şi-a ridicat uşor capul şi, binecuvântând în văzduh, a spus: Doamne, binecuvintează pe toţi românii din această ţară! Apoi a doua oară: Doamne, binecuvintează pe toţi românii de pretutindeni! Apoi a treia oară: Doamne, binecuvintează această ţară, România! (Sursa: Revista Atitudini)

Cuvântul Părintelui Justin Pârvu către participanţii la miting (14 Martie 2013): Aşteptăm un răspuns la cele 1 milion de semnături adunate împotriva actelor electronice

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam, Ortodoxia noastră românească, alături de celelalte popoare ortodoxe mai apropiate sau mai îndepărtate, este în același cuget ortodox de a apăra fiinţa şi libertatea umană în faţa celui mai aprig atac îndreptat împotriva vieţii noastre creştine, prin implementarea forțată a cipurilor electronice în actele noastre de identitate. Este un atentat asupra libertăţii umane, dăruită …

DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte, La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume Triumfător în lupte, un nume de Traian! …

Scrisoarea Părintelui Justin Pârvu către Senatul României

 Domnilor senatori, Cu multă părere de rău pentru că din pricina neputinţelor trupeşti nu mă găsesc în mijlocul onoratului Senat al României, îmi exprim de aici, din chilia mea din Mănăstirea Petru Vodă, către domniile voastre frămîntările şi controversele care preocupă societatea noastră creştin-ortodoxă şi la care am contribuit în mare parte. Domnilor senatori, Rugîndu-vă să mă iertaţi, găsesc de …

Părintele Justin: Interesul naţional este ÎNVIEREA!

– Care ar fi acum, părinte, la ceas de derută, interesul naţional pentru neamul românesc? – Redresarea morală, lupta împotriva patimilor din noi, reînnoirea vieţii noastre spirituale şi revenirea la făgaşul nostru de origine. – Deţinem oare noi, românii, vreo comoară de se înverşunează toţi şi toate împotriva noastră? – Comoara românilor este credinţa ortodoxă. Toată lucrarea răului este îndreptată …

Părintele Gheorghe Calciu – Al patrulea cuvînt către tineri: CREDINŢĂ ŞI PRIETENIE

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, un cer nou şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea…” (II Petru 3:13). Iată, tânărul meu prieten, că am ajuns la jumătatea drumului pe care l-am început împreună cu tine, în prima miercuri de dinaintea Postului Mare, din săptămâna numită „a brânzei”. Atunci ţi-a răsunat pentru prima dată chemarea pe care urechile tale …

Elogii aduse de Emil Cioran lui Petre Ţuţea, în numele unei mari prietenii

Dragă Petre Ţuţea, Fotografia aceia în care cineva ne-ar putea crede nişte petiţionari dezamăgiţi sau nişte profeţi demenţi, rătăciţi în zoologia rumânească mi-a făcut sensibilă alăturarea noastră în blestemul aceleiaşi soarte. Suntem meniţi amândoi să protestăm în această înfundătură a lumii şi să menţinem, prin suferinţă, insomnia spiritului. Nu că în alt colţ al spaţiului am putea fi fericiţi – …

Părintele Gheorghe Calciu -Al şaselea cuvânt către tineri: DESPRE MOARTE ŞI ÎNVIERE

Al şaselea cuvânt către tineri „Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac” (Ioan 8, 51) Vom vorbi astăzi, prietene, despre moarte şi înviere. Ce stranie împerechere antinomică pentru urechile tale, care n-au auzit decât despre moarte şi viaţă! Tu, tânărul meu prieten, nu cunoşti decât sensul logic al afirmaţiei sau al …

Adevăr istoric de netrecut: Sfîntul Mucenic Constantin Brîncoveanu NU a fost mason

Există deja o istorie a războiului tuturor duhurilor rele împotriva Bisericii, iar pe tărîm românesc, şi împotriva poporului român, unul din cele mai vechi popoare creştine din lume, al cărui creştinism este apostolic nu doar prin studii şi cercetări, ci prin însăşi viaţa pe care poporul o trăia la întîlnirea cu modernitatea, dar mai ales cu era ateismului „de partid …

Rătăcirea ecumenistă în ochii Părintelui Arhimandrit Placide Deseille

Despre încercările unor suflete sincere în a afla Adevărul, în a se sălăşlui în El, în a fi în permanenţă părtaş lui Hristos, lucru ce nu se poate afla decît în Ortodoxie, ne-a povestit şi Părintele Macarie de la mănăstirea athonită Simonos Petra, martor direct al întîmplărilor descrise mai jos. Relatarea ce urmează stă mărturie şi pentru mila ce a …

Părintele Gheorghe Calciu – Primul cuvânt către tineri: CHEMARE

  Epitaf – Prolog la cele şapte cuvinte către tineri ale Părintelui Gheorghe Calciu Mărturisitorul. Cuvântul întâi   În istoria românilor strălucesc multe fapte de vitejie duhovnicească (filocaliile folosesc termenul „podvig”, superior celui ellin „ἀρετὴ”), dar puţine ating amplitudinea multi-dimensională a Părintelui Gheorghe Calciu. Cine a pogorât la iad şi cine s-a suit la cer?, vor zice scepticii – întotdeauna …