Sf. Traian Trifan – Despre Adevărata Sofia

Cuvîntul „ştiinţă” derivă din „scindere” – a despica, adică a pipăi cu mintea punctul de trecere de la Unitatea divină în multiplicitatea lumii. Precum în centru, de unde pornesc liniile în direcţie dreaptă, acestea sunt văzute cu desăvârşire neîmpărţit, la fel cel ce se învredniceşte să ajungă la Dumnezeu-Sofia cunoaşte toate raţiunile făpturilor preexistente în El, printr-o cunoştinţă simplă şi …

Sf. Macarie Egipteanul – Despre legea creştinului

Întrebare: Ai spus că toate sunt ascunse duhovniceşti în suflet. Prin urmare, ce înseamnă dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea? Răspuns: Şi Biserica se înţelege în două chipuri: în adunarea credincioşilor şi în unitatea sufletului. Când se înţelege duhovniceşte cu privire la om, Biserica este toată alcătuirea lui. Iar cele cinci cuvinte sunt cele cinci …

Sf. Ignatie Briancianinov – Despre cele opt patimi şi cele opt virtuţi contrare lor

Cele opt patimi de căpetenie cu subîmpărţirile şi mlădiţele lor Slujirea pântecelui Îmbuibarea, beţia, nepăzirea şi dezlegarea posturilor, mâncarea pe ascuns, căutarea mâncărurilor alese şi, îndeobşte, încălcarea înfrânării. Iubirea nepotrivită şi de prisos a trupului, a vieţii şi odihnei lui, din care se alcătuieşte iubirea de sine, ce naşte nepăzirea credinţei faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică, faţă de faptele …

Sf. Callist – Despre curăţia sufletului

Biserică a lui Dumnezeu şi jertfelnic este mai cu seamă omul cugetător, căci întru el se săvîrşesc în chip tainic, după omul lăuntric, jertfele şi adorările cele de gînd. Preot socoteşte a fi mintea care conduce sufletul, iar ca slujitor – gîndirea, care grabnică este către vădirile Duhului, astfel mintea, pe toate bine osebindu-le, ţese sufletului straie dumnezeieşti. Săvîrşirea poruncilor …

Portretul tînărului desăvîrşit

De vreme ce am vorbit deja mult timp despre obiceiuri şi despre educaţie morală, din nou mă rogi, fiule, care ai nevoie de îndrumare, să te învăţ. Ai auzit ce scrie: „Căruia puţine nu îi ajung, mai multe nu îi vor fi de folos”. Mai înainte ţi-am scris despre seriozitate şi curăţie, pentru care, fără îndoială, „mă tem, precum a …

Sf. Macarie Egypteanul – Mintea şi inima, sălaşul războiului şi al harului

Ceea ce vatămă şi-l spurcă pe om este dinăuntru, pentru că din inimă ies cugetele rele, precum grăieşte Domnul, cum că „cele ce îl spurcă pe om, dinlăuntru sunt”. Deci înlăuntru este, în suflet, tîrîndu-se şi ieşind duhul vicleşu­gului, gînditor, mişcător, care este acoperămîntul întuneri­cului, omul cel vech de care li se cuvine a se dezbrăca cei ce aleargă către …

Sf. Ioann Scărarul – Despre dreapta socoteală (cap. 26 din “Scara”)

Un text fundamental despre cea mai importantă dintre virtuţi / fapte bune (după definiţia Sfîntului Antonie cel Mare), textul Sfîntului Ioann Scărarul reprezintă cea mai aleasă sinteză posibilă a moştenirii primelor 300 de ani de monahism egyptean şi sinaitic. Redăm mai jos, în poate cea mai accesibilă traducere românească făcută pînă astăzi, apărută recent la Mănăstirea Sihăstria, conţinutul capitolului / …

Sfîntul Nil din Ankyra – Despre lucrarea virtuților și lupta împotriva patimilor

Miercuri, 4 Martie a.c., am fost invitat la Librăria Sophia din Bucureşti să prezint un text filocalic necunoscut majorităţii celor ce iubesc scrierile despre nevoinţă şi desăvîrşirea sufletului. Autorul acestui volum face parte din pleiada de Sfinţi ai Bisericii mai puţin cunoscuţi. Precum se poate vedea şi din prezentarea video de mai jos, au fost în prima jumătate a secolului …