Viaţa Sf. Theotim al Tomisului (20 Aprilie)

Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne-a dăruit nouă priceperea lucrurilor ce s-au făcut dintru nefiinţă întru fiinţă şi părtăşia la adâncul judecăţilor Sale – pentru care dar, cinste şi slavă de va aduce cineva, cu nimic nu va putea să îl cuprindă, ci mai adânc şi mai minunat îl va face. Iar această părtăşie a dăruit-o deplin dumnezeieştilor bărbaţi de Duh …

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre nebunia mîndriei bărbaţilor

Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău, cei ce fac lumina întuneric şi întunericul lumină, cei ce fac dulcele amar şi amarul dulce. Iarăşi vorbeşte despre ei. Fiindcă îi insultau pe profeţi şi îi numeau amăgitori, iar pe profeţii mincinoşi îi cinsteau şi răsturnau rânduiala lucrurilor, îi deplânge pentru judecata lor stricată. Vai de cei ce zic …

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre nebunia mîndriei femeilor

„Şi mai zice Domnul: „Pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre şi umblă cu capul pe sus şi cu priviri obraznice, cu paşi domoli, cu zăngănit de inele la picioarele lor, Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi goliciunea lor. În ziua aceea va lua Domnul toate podoabele: inele, sori, luniţe, cercei, brăţări, văluri, cununi, lănţişoare, …

Hristos – Iubirea Creştinilor (Sf. Ioan Gură de Aur)

Despre iubire „Iubeşte-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. De aceste două porunci ţin toată Legea şi proorocii”. Iubire faţă de Dumnezeu şi iubire faţă de aproapele – două porunci strâns legate una de alta: cel ce o ţine pe una dintre acestea, dar pe cealaltă n-o ţine, acela n-o …

Sf. Ioann Gură de Aur – Cuvântul era lumina cea adevărată

Omilia a VIII-a la Evanghelia lui Ioan „Şi Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul, venind în lume”. (Ioan 1:9) Unde sunt, dar, cei care nu spun că El este Dumnezeu adevărat? Că aici „lumină adevărată” a fost numit, iar altundeva „Adevărul şi Viaţa” – însă asupra acelui cuvânt vom veni mai lămurit când vom ajunge acolo. …

Părintele Gheorghe Calciu – Al şaptelea Cuvânt către tineri: IERTAREA

„De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit” (Luca 7:74) Când am început aceste „Cuvinte”, tinere prieten, la primul din cele şapte nici nu te cunoşteam. Ştiam despre tine că exişti, că aspiri spre ceva ce lumea nu-ţi poate da, şi te-am chemat, ca pe fratele meu necunoscut, să-ţi arăt o cale nouă pe …

Destinaţia Sfintei Scripturi: inima omului

„Aşa am săvârşit şaptesprezece ani, nenumărate nevoi pătimind; iar de atunci până astăzi ajutătoarea mea, Născătoarea de Dumnezeu, mă povăţuieşte la tot pasul”. Şi a zis Zosima către dânsa: „Dar n-ai avut trebuinţă de hrană sau de îmbrăcăminte?” Iar ea i-a răspuns: „Sfârşindu-se pâinile acelea în şaptesprezece ani, m-am hrănit după aceea cu verdeţurile ce se află în pustia aceasta; …

Ce este credinţa?

Credinţa este ipostas al celor ce se nădăjduiesc, dovedire a lucrurilor celor ce nu se văd (Evrei 11:1). Tîlcuiri patristice la acest cuvînt al Sfîntului Apostol Pavel: Sf. Maxim Mărturisitorul: Hotărînd ce este credinţa, Dumnezeiescul şi Marele Apostol zice: «Credinţa e ipostas al celor nădăjduite şi vădire a lucrurilor nevăzute.» Iar dacă cineva ar hotărî că ea este o bunătate …

Sfîntul Efrem Syrul, „alăuta Duhului Sfînt”

Deşi puţine lucruri se ştiu despre viaţa Sfîntului Efrem Syrul (pomenit de Biserică la 28 Ianuarie), biografiile sale nefiind încă adunate întru una singură spre folosul creştinilor, ceea ce ştim sigur este că moştenirea sa este deopotrivă cu cea a Sfinţilor Trei Ierarhi, cărora li s-a dat, pînă la sfîrşitul veacurilor, cîte un dar de nepreţuit. Astfel, Sfîntului Vasilie cel …

Sfîntul Dionysie Areopagitul, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel

Peisajul intelectual general în acest moment este dureros pentru cei ce ajung să îl cunoască, şi impresia pe care lumea intelectuală o lasă cuiva din afară este mai degrabă aceea de sanatoriu de boli sufleteşti şi mintale fără doctori. Este trist să vezi cît de diferite pot fi opiniile unor întregi, una faţă de alta, ori tabere partizane, sau, iarăşi, …

Sf. Ioan Gură de Aur – Cuvânt despre prorocii mincinoşi şi dascălii mincinoşi şi lipsiţii de Dumnezeu eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia

Cuvânt despre prorocii mincinoşi şi dascălii mincinoşi şi lipsiţii de Dumnezeu eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia (A fost rostit pe când urma să iasă din trup) (PG 59:553-568) 1. Dureros este cuvântul – fiindcă e şi ultimul, după cum mi s-a arătat – însă şi plin de multă bucurie. Dureros, pentru că nu voi mai grăi către voi; …