Sf. Maxim Mărturisitorul – Cine este Israil

Nu Dumnezeu l-a ales numai pe Israil, ci singur Israil a voit să urmeze lui Dumnezeu; aceasta înseamnă şi explicarea cuvântului „minte care vede pe Dumnezeu”; aşa trebuie să înţelem cele spuse în cântarea lui Moise: S-a făcut parte a Domnului funia lui Iacob (Deut. 32,9), ceea ce arată pe Israil; căci Dumnezeu nu iubeşte numai pe Israil, cum a …

Sf. Maxim Mărturisitorul – Tîlcuire la Psalmul 59

Tâlcuire la Psalmul 59[1] La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi; ca inscripţie pe coloană pentru David, spre învăţătură, când a ars Mesopotamia şi Siria Soba şi s-a întors loab şi a răpus Valea Sării, douăsprezece mii. La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi. Acest psalm a fost intitulat astfel şi din cauza transformării deliberate şi a schimbării voite[2] care …

Sfîntul Maxim Mărturisitorul despre libertatea personală

Şi-i zice Teodosie episcopul: – Cum îţi este, domnule avvă? Sf. MAXIM: – Cum a hotărât mai înainte Dumnezeu, înaintea tuturor veacurilor, desfăşurarea proniatoare a vieţii mele, aşa îmi este. Ep. TEODOSIE: – Ce deci? Dumnezeu a hotărât mai înainte, înaintea tuturor veacurilor, cele privitoare la fiecare din noi? Sf. MAXIM: – Dacă a cunoscut mai înainte, negreşit a şi …

Sfîntul Maxim Mărturisitorul, ortodoxul, anti-ecumenistul

Şi pe când erau duşi ei în temniţă, îl ia în primire acum pe bătrânul (Maxim) Mina, zicându-i în prezenţa arhonţilor: – Dumnezeu te-a azvârlit şi adus aici ca să primeşti şi tu câte ai făcut altora ducându-i în rătăcire (amăgindu-i) pe toţi spre dogmele lui Origen. Iar robul lui Dumnezeu i-a spus în prezenţa tuturor: – Anatema asupra lui …

Sfîntul Antonie cel Mare: Răutatea este patimă a materiei

„Răutatea este patimă a materiei; de unde nicidecum nu poate fi trupul fără de răutate. Iar sufletul cel cuvîntător, înţelegînd aceasta, se scutură de greutatea materiei – care este răutatea – şi dintr-o astfel de greutate dezmeticindu-se, cunoaşte pe Dumnezeul tuturor şi ia aminte la trup ca la un vrăjmaş şi împotrivnic luptător, nesupunîndu-se lui; şi aşa se încununează de …

Ce este credinţa?

Credinţa este ipostas al celor ce se nădăjduiesc, dovedire a lucrurilor celor ce nu se văd (Evrei 11:1). Tîlcuiri patristice la acest cuvînt al Sfîntului Apostol Pavel: Sf. Maxim Mărturisitorul: Hotărînd ce este credinţa, Dumnezeiescul şi Marele Apostol zice: «Credinţa e ipostas al celor nădăjduite şi vădire a lucrurilor nevăzute.» Iar dacă cineva ar hotărî că ea este o bunătate …

Sfîntul Dionysie Areopagitul, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel

Peisajul intelectual general în acest moment este dureros pentru cei ce ajung să îl cunoască, şi impresia pe care lumea intelectuală o lasă cuiva din afară este mai degrabă aceea de sanatoriu de boli sufleteşti şi mintale fără doctori. Este trist să vezi cît de diferite pot fi opiniile unor întregi, una faţă de alta, ori tabere partizane, sau, iarăşi, …

Lucrarea Părintelui Justin Pârvu

„Harul lui Dumnezeu să fie peste toţi românii şi toată România”. Părintele Arhimandrit Justin Pârvu Discernământul oricărei minţi luminate totdeodată de înţelepciune şi de smerenie recunoaşte că adâncimea şi complexitatea importanţei duhovniceşti a Părintelui Justin Pârvu depăşesc mica putere de înţelegere a generaţiei noastre, dar, pentru evlavie, se cuvine să încercăm a creiona o schiţă a ostenelilor sfinţiei sale, fără …

Jean-Claude Larchet: Cosmologia Sfîntului Maxim Mărturisitorul

COSMOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL 1. Teoria referitoare la logoi Cosmologia Sfântului Maxim e exprimată în mare parte în teoria sa referitoare la logoi, noţiunea de logos ocupând în general un loc fundamental în gândirea sa şi căpătând aici o dezvoltare nemaiîntâlnită la Părinţii greci. Pentru Sfântul Maxim, logosul unei făpturi este principiul sau raţiunea sa fiinţială, ceea ce îl defineşte …

Jean-Claude Larchet: Antropologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

1. Logosul firii umane Sfântul Maxim analizează logosul firii umane în două sensuri. a) El este în primul rând ceea ce defineşte firea omului, care este constituit, în mod indisociabil, din suflet şi trup. Combaterea origenismului îi oferă Sfântului Maxim ocazia de a dezvolta o amplă argumentaţie pentru a afirma, pe linia Sfântului Grigorie de Nyssa, venirea la existenţă în …