Cuviosul Mărturisitor Traian Trifan – Despre Înviere

Mîntuitorul răstignit pe Golgota aduce biruinţa vieţii asupra morţii, prin Învierea cea de-a treia zi. În grădina Raiului Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea Lui, fericit şi nemuritor. În grădina Golgotei, omul a făcut pe Dumnezeu după chipul lui, omorîndu-L. Mare cutezanţă a făpturii! De una mă minunez, de alta mă îngrozesc[1]. Hristos a despicat istoria în …

Sf. Gherman al Constantinopolei – Cuvânt la închinarea Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, la vremea înjumătățirii Postului

„Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit” [Isaia 60:1]. Astăzi gura mult-grăitoare a Prorocului Isaia aduce în Biserica dintre neamuri fericirile evanghelice și tocmai pentru că provine din limba înroșită de mistuirea Cărbunelui dumnezeiesc-ipostatic este strălucitoare și măreață, dar în același timp vestită și trâmbițată, deoarece înălțimea Sfântului Duh se coboară din ceruri. Pentru că, într-adevăr, …

Sf. Ioan Maximovici: “Crucea Domnului îi împarte pe oameni în două categorii.”

Înţelepciunea lui Dumnezeu s-a manifestat prima oară la crearea lumii văzute şi nevăzute. Noi vedem acum lumea ajunsă la starea păcătoasă, după ce şi-a pierdut bunătatea dintru început, dar lumea este minunată, chiar şi stricată de păcat, şi răsfrânge în ea înalta înţelepciune a Creatorului. Dacă vom privi cerul, vom vedea mişcările armonioase ale luminătorilor cereşti, totul se mişcă după …

Crucii Tale, ne închinăm, Hristoase!

Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm Hristoase si Sfântă Învierea Ta o lăudăm si slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos; că iată a venit prin cruce bucurie …