“Scrisoare deschisă poporului român” NU aparţine Părintelui Justin Pârvu

Textul mobilizator şi patriotic care s-a răspîndit pretutindeni pe internet şi poate chiar în presa tipărită începînd cu anul 2011 sub numele de “Scrisoare deschisă poporului român” şi care începe astfel “Popor român! Îţi scriu pentru că sper ca măcar acum, să îţi aminteşti cine ai fost, cine eşti şi poate aşa vezi încotro te îndrepţi!…” este scris de ziaristul Marin Neacşu de la fostul ziar Ziua. În consecinţă, NU ÎI APARŢINE PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU.

Preocupările Părintelui Justin de trezire şi de luminare a poporului român au fost în primul rînd pentru întoarcerea acestuia către Dumnezeu şi pentru redescoperirea propriilor tradiţii creştine. A fost lupta de o viaţă a unui sfînt cu duhul acestui veac. Acest duh a fost şi este unul de desacralizare, deznaţionalizare, dezrădăcinare, descompunere morală şi fiinţială, virtualizare, relativizare şi batjocorire a tot ce este sfînt şi autentic. Eforturile de fiecare zi, de o viaţă întreagă a celui ce ne-a fost duhovnic şi a vărsat rîuri de lacrimi pentru mîntuirea poporului român şi a lumii întregi nu au fost niciodată unilaterale şi nu au ţintit detaliile istorice, chiar dacă au şi acestea importanţa lor covîrşitoare.

Părintele Justin a ţintit întotdeauna mai sus decît textul “scrisorii deschise”, miza fiind întotdeauna una fundamentală, de viaţă şi de moarte: Români, fiţi în Hristos, fiţi în Adevăr! Cunoaşteţi cine sînteţi şi la ce aţi fost chemaţi de Dumnezeu! Cunoaşteţi-vă credinţa, istoria şi ţara, ca să fiţi liberi în Hristos şi să fiţi lumină lumii! Dacă aţi fi liberi şi stăpîni într-o ţară pe care aţi primit-o cu preţ de sînge de la strămoşi, dar aţi fi fără Dumnezeu, robi ai poftelor şi ai patimilor acestui veac, ce folos aţi avea?

Cei ce doresc să urmeze vieţii şi învăţăturii Cuviosului Părinte Justin pot să o facă accesînd înregistrările şi textele existente pe pagina mănăstirii noastre sau pe alte pagini de internet.

Pentru a cinsti cum se cuvine memoria Părintelui Justin, vă îndemnăm să spuneţi tuturor adevărul despre această “scrisoare deschisă”.