Psaltirea din Biblia lui Şerban (1688)

Una din primele ediţii ale Psaltirii în limba română, tradusă de fraţii Greceanu pentru voievodul Şerban Cantacuzino, Psaltirea din Biblia de la Bucureşti (1688) are unul din cele mai frumoase texte ale acestei sfinte cărţi. Copierea, diortosirea şi aducerea la limbajul actual s-a făcut la Mănăstirea Paltin. Textul poate fi folosit liber, de către oricine. Publicarea sa în altă formă decît în cea de aici vrem să se facă cu menţiunea sursei şi a editorului.

PSALTIREA CANTACUZINO (1688)