Învierea la Mănăstirea Petru Vodă, 2014

Sfînta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos a umplut toate inimile de bucurie, mai presus de nădejdile noastre, care trăiam tristeţea primei Sfinte Învieri fără omul lui Dumnezeu care ne-a înviat tuturor sufletele: Părintele Justin a fost de faţă, nevăzut; prezenţa sa a fost simţită din plin de toţi cei cu inima curată. Învierea Domnului a fost trăită cu bucuria Sfinţilor Apostoli ce L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat, cu intensitatea unei mult-dorite revederi, cu slavoslovia recunoştinţei fiilor duhovniceşti ai unuia dintre cei mai iubiţi prieteni şi apostoli ai Mîntuitorului Iisus Hristos – Părintele Justin. Chiar dacă am ştiut că nu am fost nici o clipă singuri, cunoaştem că acum Mîntuitorul a venit la noi împreună cu Părintele Justin şi cu Toţi Sfinţii.

Hristos a înviat!