„Legănuşul“

Video source missing

Cîntare de la privegherea Întîmpinării Domnului, 1 Februarie 2015