Îndrăzniţi, EU am biruit lumea! (Ioan 16:33). Hristos din sufletele românilor a zdrobit porţile iadului a 25 de ani de propagandă atee şi antihristică

În lume necaz veţi avea. Dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea! Cuvintele Mîntuitorului s-au împlinit încă o dată prin glasul conştiinţei milioanelor de copii şi de părinţi români care L-au cerut pe Dumnezeu în viaţa lor. Încă o dată, după 25 de ani de la cererea făcută cu preţ de sînge în Decembrie 1989, românii au fost puşi să ceară dreptul la educaţie religioasă (cui, dacă statul ar trebui să îi reprezinte? şi de aici încă o întrebare retorică: cine e statul în ţara aceasta?). Au cerut, într-o covîrşitoare şi zdrobitoare majoritate, ruşinînd gurile şi porţile iadului care au urlat în continuu dintre titlurile anti-hristice ale ultimilor 25 de ani. Amuţească limbile acestea! Căci, iată, românii, sărăciţi, umiliţi, robiţi de stăpîniri străine şi uneori de patimi cu atît mai străine, în faţa întrebării despre Hristos au spus: Da, Doamne! Vino în casa mea, vino în sufletele copiilor mei!

*
2.123.685 de cereri de participare la ora de religie, înregistrate până vineri, 6 martie 2015, ora 18:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a centralizat situaţia preliminară a opţiunilor exprimate de elevi sau de părinţii/reprezentanţii legali ai acestora acestora privind participarea la ora de religie, în conformitate cu prevederile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 669/12.11.2014. Datele înregistrate în sistem până vineri, 6 martie, ora 18:00, indică faptul că la nivelul întregii ţări au fost introduse 2.123.685 de cereri, reprezentând 89,75% din totalul celor 2.366.086 de elevi eligibili să formuleze cereri pentru a lua parte la ora de religie.
[ … ]