Sf. Theodor cel Sfinţit: epistolă către monahii din Nitria

Theodor, iubiţilor fraţi cei din muntele Nitriei, preoţilor şi diaconilor şi monahilor, să se bucure întru Domnul!

Voiesc a cunoaşte voi că mîndria arianilor s-a suit la Dumnezeu [Ps. 73:23], şi Dumnezeul cel Care cercetează pe norodul Său, văzînd necazurile pe care [acesta] le rabdă, l-a miluit pe el; şi a făgăduit a milui şi a slobozi din aceste necazuri Biserica Sa. Va veni, deci, vremea în care Biserica se va slobozi de prigoanele acestea. Căci a spus Dumnezeu despre ariani: „Şi voi izbîndi asupra Vavilonului şi voi scoate cele ce a înghiţit din gura lui” [Ier. 28:44]. Iar despre Biserică: „Cine este dintre voi care a văzut Casa aceasta întru slava ei cea de mai-nainte? Pentru că mare va fi slava Casei acesteia, cea de pe urmă mai mare decît cea dintîi” [Aggheu 2:3,10]. Deci avînd făgăduinţele acestea, fraţilor, rugaţi pe cei ce sînt necăjiţi de dînşii în părţile acelea ca să nu se depărteze de credinţă; căci încă nu s-au împlinit păcatele arianilor.

Vă îmbrăţişează pe voi fraţii cei dimpreună cu mine; să vă păzească pe voi Domnul sănătoşi, iubiţi fraţi!

(traducere de monahul Filotheu, după originalul ellin publicat de Fr. Halkin în Subsidia Hagiographica 19, Bruxelles, 1932, p. 97-98

la pomenirea Sfîntului Theodor cel Sfinţit, ucenicul Sfîntului Pahomie cel Mare, 16 Mai 2015)