Distincţii primite de legionarul Petre Ţuţea din partea statului român

Petre Ţuţea, genialul filosof, a fost doctor în economie şi a lucrat în Ministerul Economiei Naţionale din perioada interbelică şi din timpul celui de-al doilea război mondial. A fost, pe rînd, şef de secţie, subdirector şi director în acest minister, căruia i-a elaborat, împreună cu un alt genial filosof – Mircea Vulcănescu – strategia de funcţionare la parametri maximi în condiţiile celor mai cumplite crize politice, sociale, militare şi naţionale.

Reamintim: cei doi mari filosofi români au dus economia naţională la un maxim de productivitate şi funcţionalitate şi în condiţii democratice, şi sub dictatura carlistă (1938-1940), şi sub odiosul rapt teritorial al dictatului de la Viena din 1940 (care a văduvit România de aproape jumătate din populaţie şi suprafaţă, împărţind-o ca pe o pradă Ungariei hortyste şi Rusiei sovietice staliniste), şi sub dictatura militară a mareşalului Ion Antonescu (1940-1944). Acest maxim economic era în mod repetat folosit de economiştii politici ai regimului Ceauşescu ca un cel mai bun reper pentru a compara competitivitatea economică românească şi produsul intern brut de sub dictatura ceauşistă.

Vă mai aduceţi aminte de repetatele comparaţii ale economiei ceauşiste cu economia românească din 1938? Reperul 1938 are în spate gîndirea economică a două genii româneşti: Petre Ţuţea şi Mircea Vulcănescu.

Dăm mai jos distincţiile primite de genialul filosof şi gînditor legionar Petre Ţuţea din partea statului român (reprezentat de cîţiva detractori şi inamici recunoscuţi ai fenomenului legionar – regele Carol al II-lea, regele Mihai şi mareşalul Ion Antonescu). Ele au fost conferite de 10 Mai, ziua naţională a României din acea vreme, în anii 1937, 1940, 1941, 1943 şi se regăsesc într-unul din dosarele marelui filosof român de la CNSAS:

– diploma “Coroana României” în grad de cavaler, 7 mai 1937, oferită de regele Carol al II-lea:

p.015 dosar Petre Tutea.diploma Coroana României în grad de cavaler.7.mai.1937.regele Carol al II-lea

*

– diploma “Meritul comercial şi industrial” cl.I, 9 mai 1940, oferită de regele Carol al II-lea:

p.019 dosar Petre Ţuţea.diploma Meritul comercial şi industrial cl.I.9.mai.1940.regele Carol al II-lea

*

– diploma “Steaua României” în grad de cavaler, 9 mai 1941, oferită de regele Mihai şi de mareşalul Antonescu:

p.016 dosar Petre Ţuţea.diploma Steaua României în grad de cavaler.9.mai.1941.regele Mihai+mareşalul Antonescu

*

– diploma “Coroana României” în grad de ofiţer, 9 mai 1943, oferită de regele Mihai şi de mareşalul Antonescu:

p.123 dosar Petre Ţuţea.diploma Coroana României în grad de ofiţer.9.mai.1943.regele Mihai+mareşalul Antonescu

*

Este bine de ştiut că regimul Ceauşescu a folosit din plin strategia economică a lui Petre Ţuţea pentru dezvoltarea României, mai puţin împrumuturile externe şi privaţiunile la care a fost supus poporul român, care aparţin regimului comunist, nu gîndirii marelui filosof.