Tâlcuire la Pentateuh – o carte esenţială

Evghenie Vulgaris – Tîlcuiri la Pentateuh este o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din nici o casă de creştin iubitor al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi. Dacă Sfînta Scriptură este cuvîntul cel dumnezeiesc, tîlcuirile Sfinţilor Părinţi sînt vasele cele de preţ prin care putem şi noi să ne adăpăm din puterea şi limpezimea Duhului Sfînt, care a strălucit mai înainte de toate prin cuvintele cărţilor Sfântului Proroc Moisi.

Ediţia îngrijită de Florin Stuparu la mănăstirea Petru Vodă şi publicată la editura Sophia (2012) este singura Tîlcuire la Pentateuh existentă în limba română.

Evghenie Vulgaris (1716‑1806), arhiepiscop de Herson între anii 1775 și 1779, a fost una din cele mai luminate minţi ale Bisericii Ortodoxe din ultimii 400 de ani. Dobîndind o vastă cultură, la doar 33 de ani a întemeiat Athoniada, academia athonită, care a pregătit cîțiva din marii cărturari ai celei de a doua jumătăţi a sec. al XVIII‑lea, printre care Sfîntul Athanasie din Paros şi Sfîntul Cosma Etolul. Cei zece ani petrecuţi ca profesor în Sfîntul Munte Athos i‑au dat profunzimea şi înţelegerea ortodoxă pe care nu le‑a putut cîştiga prin pregătirea sa universitară. 

evghenie_vulgaris_tilcuire la pentateuh

Binecuvântările Domnului asupra poporului drept-credincios:

“De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea şi se vor împlini asupra ta:

Binecuvântat să fii în cetate şi binecuvântat să fii în ţarină;

Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul dobitoacelor tale;

Binecuvântate să fie hambarele tale şi cămările tale;

Binecuvântat să fii la intrarea ta în casă şi binecuvântat să fii la ieşirea ta din casă;

Să bată Domnul înaintea ta pe vrăjmaşii tăi cei ce se vor ridica asupra ta; pe o cale să vină asupra ta şi pe şapte căi să fugă de tine;

Să trimită Domnul binecuvântare peste grânarele tale şi peste tot lucrul mâinilor tale şi să te binecuvânteze în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă;

Să facă Domnul Dumnezeu din tine popor sfânt al Său, precum ţi S-a jurat El ţie şi părinţilor tăi, dacă vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla în căile Lui;

Vor vedea toate popoarele pământului că porţi numele Domnului Dumnezeului tău şi se vor teme de tine;

Domnul Dumnezeul tău îţi va da belşug în toate bunătăţile, în rodul pântecelui tău, în rodul dobitoacelor tale şi în rodul ogoarelor tale din pământul pe care Domnul S-a jurat părinţilor tăi să ţi-l dea;

Domnul îţi va deschide comoara Sa cea bună, cerul, ca să dea ploaie pământului tău la vreme şi ca să binecuvânteze toate lucrurile mâinilor tale; şi vei da împrumut multor popoare, iar tu nu vei lua împrumut; vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine;

Domnul Dumnezeul tău te va pune cap, iar nu coadă, şi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi, dacă te vei supune poruncilor Domnului Dumnezeului tău şi le vei împlini”.

(Deuteronomul 28:2-13)

Fie ca pentru rugăciunile prorocului Moisi, tot poporul nostru român ortodox să poată răspunde, azi şi la Marea Judecată, înaintea lui Dumnezeu şi a lumii: AMIN!

Moisi la Rugul Aprins