“Sus la naltu cerului” – colind tradiţional românesc