Sfinţitul Mărturisitor Constantin Voicescu – Cuvînt excepţional despre Biserică şi spital

Video source missing

Omilia aceasta a fost rostită la vizita făcută de maica Alexandra (fosta principesă Ileana a României) la nou înfiinţatul spital Christiana din Bucureşti, în luna Septembrie 1990. Între cei de faţă sînt Cuvioşii Mărturisitori Sofian Boghiu şi Grigorie Băbuş, şi de asemenea Patriarhului Teoctist, pr. Constantin Galeriu şi alţi mulţi dintre cei ce azi nu mai sînt printre noi.
Originalul casetelor din 1990 (în care se regăseşte şi o autobiografie a Maicii Alexandra, o vizită la Curtea de Argeş, discursul Patriarhului Teoctist, micro-recitalul corului Madrigal şi un parastas ţinut de Pr. Constantin Voicescu şi Arhim. Grigorie Băbuş) se găseşte aici şi aici.