Cîteva filmări cu monahul Atanasie Ştefănescu (+28 Februarie 2008)

Orice aducere aminte a vieţii şi învăţăturii înaintaşilor noştri întru sfinţenie dă puteri şi insuflă pe creştini. Pentru aceea, orice mărturie păstrată de la ei are valoare de adevăr. Îndemnăm pe cei care l-au cunoscut pe părintele Atanasie “doctorul” şi care l-au înregistrat să ne trimită şi alte mărturii în afara celor de mai jos.

*

Despre demnitate:

*

 Despre închisoarea Aiud (1):

 

Despre închisoarea Aiud (2):

 

Despre închisoarea Aiud (3):