Părintele Justin despre dogme şi canoane – interviu audio

Părintele Justin – interviuri din jurul anului 2007 – despre ortodoxie, continuitatea apostolică la români, predanie, ecumenism, uniatism, mucenicie, conferinţe inter-confesionale.